Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Poszukiwani eksperci do Grupy ds. Legislacji
Poszukiwani są eksperci do Grupy ds. Legislacji dotyczącej kwalifikacji i kompetencji pracowników w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor Żywności Wysokiej Jakości.

Przedmiot zamówienia dotyczy wyłonienia Wykonawców, którzy samodzielnie będą świadczyć usługę ekspercką w ramach, funkcjonującej w projekcie grupy roboczej ds. legislacji dotyczącą kwalifikacji i kompetencji pracowników w sektorze żywności wysokiej jakości

Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usług eksperckich i obejmuje działania analityczne i badawcze w ramach prac grupy roboczej ds. legislacji, której celem będzie: 1) opiniowanie projektów aktów prawnych, analiz prawnych i ekonomicznych dotyczących kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników w sektorze żywności wysokiej jakości, w tym omawianie wpływu tych zmian na sektor żywności i jego kadry; 2) proponowanie rekomendacji rozwiązań lub zmian legislacyjnych mogących wpłynąć na poprawę kwalifikacji i kompetencji zawodowych w sektorze żywności wysokiej jakości, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach). 3. W ramach świadczenia usługi eksperckiej obowiązkowym jest udział w posiedzeniach grupy roboczej ds. legislacji, opiniowanie projektów aktów prawnych, analiz prawnych i ekonomicznych dotyczących kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników w sektorze żywności wysokiej jakości oraz proponowanie rekomendacji rozwiązań lub zmian legislacyjnych mogących wpłynąć na poprawę kwalifikacji i kompetencji zawodowych w sektorze żywności wysokiej jakości. 

Zamawiający wybierze 10 Wykonawców. 

Zamawiający przewiduje spotkania w ramach grupy eksperckiej nie rzadziej 1 raz na kwartał do sierpnia 2022 r. maksymalna liczba planowanych spotkań wynosi 12 spotkań liczone średnio po 4 godziny. Spotkania odbywać się będą zarówno w formie zdalnej jak i w formie stacjonarnej każdorazowo w Warszawie. Forma spotkania uzależniona będzie od potrzeb, możliwości technicznych oraz sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID19. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej dla konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18 Rozdział 5.9 „Nie jest dopuszczalne angażowanie przez Zamawiającego jako personelu projektu pracowników Partnerów i odwrotnie. Nie jest dopuszczalne zlecanie przez Zamawiającego zakupu towarów lub usług Partnerom i odwrotnie”. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerowania w przebieg realizacji zamówienia na każdym jego etapie i zgłaszania zastrzeżeń oraz sugestii, do stosowania których Wykonawca jest zobowiązany. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu zamówienia.

Szczegóły dostępne są w ogłoszeniu opublikowanym w Bazie Konkurencyjności>>

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij