Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Komunikat ARR dotyczący zmian w programie "Owoce w szkole"
W roku szkolnym 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”, do uczestnictwa w którym – obok innych krajów Unii Europejskiej – przystąpiła również Polska. Zadania związane z wdrożeniem w Polsce programu „Owoce w szkole” realizuje Agencja Rynku Rolnego. W ramach tego programu dzieci klas I-III szkół podstawowych bezpłatnie otrzymują porcje składające się z produktu owocowego i warzywnego. Są to: jabłka, gruszki, truskawki, marchew, ogórki, papryka słodka, rzodkiewka, soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne.

Program cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W I semestrze roku szkolnego 2009/2010 zgodnie z zawartymi umowami programem zostało objętych 297 546 dzieci klas I – III z 2 557 szkół podstawowych, natomiast w II semestrze roku szkolnego 2009/2010 umowami nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw objęto 571 119 dzieci (tj. ok. 92 % więcej niż w poprzednim semestrze) z 5 648 szkół podstawowych.

ARR na bieżąco monitorowała realizację programu „Owoce w szkole”
w I semestrze roku szkolnego 2009/2010, a zebrane uwagi i sugestie zgłoszone przez szkoły podstawowe oraz dostawców owoców i warzyw, przekazywane były na bieżąco do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Efektem tego są zmiany wprowadzone do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r.
w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2009/2010, przyjęte przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 9.02.2010 r.

Zmiana zapisów tego rozporządzenia umożliwi przyznanie pomocy zatwierdzonym podmiotom, którzy z przyczyn od nich niezależnych (np. złe warunki pogodowe, nieobecność dzieci z powodu choroby) zrealizowali dostawy owoców
i warzyw do szkół podstawowych w niepełnej liczbie porcji wymaganej w danym semestrze. Oznacza to, że dostawcy, którzy nie dostarczyli w I semestrze roku szkolnego 2009/2010 wszystkich przewidzianych zawartą ze szkołą umową 40 porcji owocowo – warzywnych dla jednego dziecka, nie zostaną w ogóle pozbawieni pomocy, ale jej maksymalna wysokość będzie proporcjonalna do liczby dostarczonych porcji.

Zrezygnowano z określania konkretnej liczby porcji zawierających dany produkt. Szkoły podstawowe i zatwierdzone przez ARR podmioty mają możliwość swobodnego wyboru owoców i warzyw (spośród katalogu określonego
w rozporządzeniu), które będą otrzymywały dzieci w II semestrze roku szkolnego 2009/2010. Szkoła i dostawca mogą dowolnie ustalić, jakie produkty otrzymają dzieci, z uwzględnieniem m.in. ich podaży w danym regionie, optymalnej różnorodności, udziału produktów charakterystycznych dla regionu oraz upodobań
i preferencji dzieci. W II semestrze roku szkolnego 2009/2010 produktami objętymi programem są: jabłka, gruszki, truskawki, marchew, rzodkiewka, papryka słodka, soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne. Z katalogu produktów udostępnianych dzieciom usunięto ogórki ze względu na trudności, jakie mają dostawcy z zachowaniem ich świeżości. Wyeliminowano również konieczność krojenia warzyw w słupki i wprowadzono możliwość dostarczania ich w całości
z zachowaniem zasady, że udostępniane dzieciom owoce i warzywa mają być gotowe do bezpośredniego spożycia.

 W ww. rozporządzeniu doprecyzowano również zapis zgodnie, z którym zarówno soki, jak i pozostałe produkty udostępniane dzieciom nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.

(źródło: ARR)

 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij