Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
ECOFIN z udziałem wiceministra Nowaka
Finanse cyfrowe, unia rynków kapitałowych, Semestr Europejski. O tych zagadnieniach rozmawiano podczas Rady ECOFIN, która odbyła się w formie wideokonferencji 6 października 2020 r. Uczestniczył w niej wiceminister finansów Piotr Nowak.

Wspieranie ożywienia gospodarczego w UE

Ministrowie podsumowali dotychczasowe prace w zakresie ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej (UE), w tym negocjacje dotyczące jednego z ważniejszych elementów tej strategii, czyli Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility, RRF). Trwają ostatnie dyskusje w Radzie, ale nadal niektóre kwestie wymagają wyjaśnienia, np. te dotyczące powiązań z zaleceniami dla poszczególnych państw członkowskich (Country Specific Recommendations, CSRs), odpowiednich systemów kontroli, czy transformacji klimatycznej.

Ministrowie omówili także dalsze możliwości odbudowy potencjału wzrostu gospodarczego w UE i promowania zrównoważonego wzrostu.

Finanse cyfrowe

Z uwagi na znaczenie transformacji cyfrowej dla modernizacji gospodarki unijnej Komisja Europejska (KE) opublikowała 24 września br. pakiet dot. finansów cyfrowych (Digitat Finance Package).

Obejmuje on strategię dla UE w zakresie finansów cyfrowych (Digital Finance Strategy) oraz unijną strategię w zakresie płatności detalicznych (Retail Payments Strategy), a także propozycje legislacyjne w obszarze kryptoaktywów oraz cyberbezpieczeństwa.

Głównym założeniem strategii dot. finansów cyfrowych jest przyczynienie się do dalszej cyfryzacji usług finansowych i ułatwienie tego procesu, przy jednoczesnym zwiększaniu innowacyjności i konkurencji wśród uczestników rynku finansowego. Ponadto KE zaproponowała wprowadzenie odrębnych ram prawnych regulujących funkcjonowanie rynków obrotu i wymiany kryptoaktywów, również z uwzględnieniem tzw. stabilnych kryptowalut (stablecoins), a także zasady prowadzenia działalności przez dostawców usług w zakresie krytpoaktywów, którzy nie są objęci żadnymi regulacjami sektorowymi w zakresie rynku finansowego.

KE stawia sobie za cel zapewnienie bezpiecznego, szybkiego oraz stabilnego funkcjonowania usług płatniczych w UE, przy jednoczesnym umożliwieniu pełnego wykorzystania potencjału, jaki niosą ze sobą innowacyjne i cyfrowe rozwiązania. Strategia ma się także przyczynić do jeszcze łatwiejszych płatności przez konsumentów w punktach usługowo-handlowych jak i w środowisku online (e-commerce), przy zapewnieniu jeszcze większego poziomu bezpieczeństwa.

„Polska co do zasady zgadza się z kierunkami działań dotyczącymi transformacji cyfrowej w zakresie finansów przedstawionymi przez KE. W naszej ocenie cyfryzacja usług finansowych może wspierać modernizację gospodarki europejskiej w różnych sektorach, a tym samym ożywienie gospodarcze. Za szczególne ważne uznajemy wspieranie inicjatyw uławiających rozwój rozwiązań innowacyjnych w sektorze finansowym. Jednocześnie należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej ochrony konsumentów i zabezpieczeniu stabilności finansowej” – podkreślał wiceminister Nowak.

Unia rynków kapitałowych

Ministrowie zapoznali się także z propozycjami KE zawartymi w nowym Planie Działania dotyczącym unii rynków kapitałowych (Capital Markets Union, CMU), które zostały również zostały przedstawione 24 września br.

Głównym celem CMU jest utworzenie jednolitego europejskiego rynku kapitałowego. Silniejszy jednolity rynek kapitałowy pomógłby uzupełnić finansowanie bankowe i przyczynić się m.in. zwiększenia liczby inwestycji w UE, zapewnienia większej stabilności systemu finansowego i pogłębienia integracji finansowej.

Obecny Plan jest kontynuacją propozycji z 2015 r. W nowym KE wskazuje, że CMU stała się jeszcze bardziej potrzebna w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19, gdyż finansowanie rynków kapitałowych jest niezbędne do wspierania odbudowy gospodarczej i przywrócenia długoterminowych pespektyw wzrostu, w tym finansowania zielonej i cyfrowej transformacji.

„Polska popiera podjęcie działań koniecznych do ukończenia CMU. Naszym zdaniem rynki kapitałowe mogą odegrać znaczącą rolę we wspieraniu ożywienia gospodarczego. Ponadto stale zmieniające się otoczenie wymaga podejmowania nowych działań zwiększających ograniczanie barier na rynkach kapitałowych, co okazało się także konieczne w trakcie obecnej pandemii – mówił wiceszef resortu finansów - Należy jednak pamiętać, iż rynki kapitałowe poszczególnych państw różnią się stopniem rozwoju i należy to uwzględnić w planowanych inicjatywach. W ramach propozycji KE są też takie, które nie są konieczne dla lepszego funkcjonowania CMU, a jedną z nich jest pomysł wprowadzenia bardziej scentralizowanego nadzoru. Wszystkie one powinny być poddane pogłębionym analizom” – zaznaczał.

Semestr Europejski

Ministrowie wymienili także poglądy na temat przebiegu Semestru Europejskiego 2020 oraz jego przyszłości w kontekście Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapoznali się również z Roczną Strategią Zrównoważonego Wzrostu Gospodarczego na 2021 r. (Annual Sustainable Growth Strategy, ASGS), która rozpoczyna nowy cykl Semestru Europejskiego.

To strategia wzrostu, która ma przyczynić się do budowania fundamentów zielonej, cyfrowej i zrównoważonej odbudowy. KE określiła w niej także strategiczne wytyczne dotyczące wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który jest kluczowym instrumentem odbudowy UE po kryzysie.

Źródło: MF.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij