Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Wspólny głos producentów i handlu ws. organizacji sytemu depozytowego w Polsce
19 października br. organizacje skupiające producentów z różnych branż oraz handel wypracowały wspólne stanowisko w zakresie ramowych założeń systemu depozytowego w Polsce. Stanowi on niezbędne uzupełnienie przyszłego systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, konieczne - zdaniem przedsiębiorców - do osiągnięcia zakładanych w dyrektywie UE poziomów odzysku i recyklingu opakowań jednorazowego użytku.

Wypracowanie wspólnego stanowiska przez tak szerokie grono uczestników rynku jest dowodem na pełne zaangażowanie i możliwość zaprojektowania systemu depozytowego, który zagwarantuje osiągnięcie celów jakościowych, oczekiwanych przez wszystkie zainteresowane strony. Liczymy, że uzgodnione propozycje zostaną docenione i uwzględnione przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w trakcie prac nad nowym modelem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. W naszym stanowisku korzystamy z doświadczeń innych krajów, które pokazują, że najlepiej działające systemy przełożyły odpowiedzialność finansową i organizacyjną na stronę producentów – powiedział Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP.

Logo_M


Przedstawione w ramach wspólnego stanowiska postulaty bazują na doświadczeniach krajów, które dotąd wprowadziły systemy depozytowe oraz na specyfice polskiego rynku detalicznego.


Wśród najważniejszych z nich należy wymienić:

• w zakresie opakowań jednorazowych po napojach powinien powstać jeden, powszechny i obowiązkowy dla wprowadzających system depozytowy;

• system powinien być transparentny, zorganizowany przez przedsiębiorców, a operatorem winna zostać organizacja powołana wyłącznie do tego celu, działająca w formule non-for-profit;

• operator powinien ponosić koszty finansowania obsługi systemu.

Takie postulaty wynikają z faktu, że mechanizm Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta nie jest celem biznesowym, a narzędziem realizacji obowiązków w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych.


Ponadto wspólne stanowisko podkreśla, że:

• w przypadku handlu, konieczne jest przyjęcie elastycznego, ale bardzo czytelnego mechanizmu dobrowolnego uczestnictwa w systemie, by zagwarantować wszystkim rodzajom placówek handlowych konkurencyjność i równe warunki udziału;

• system depozytowy powinien obejmować butelkę PET, dla której ustalone zostały bardzo wysokie cele w zakresie poziomu zbiórki w celu przekazania do recyklingu. W przypadku innych frakcji opakowań konieczne jest poznanie wyników dogłębnej analizy dotyczącej kosztów oraz efektywności zbiórki w obecnym systemie z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń, wynikających z ewentualnego obowiązkowego włączenia ich do zbiórki w systemie depozytowym w przyszłości;

• kwestia automatyzacji zbiórki powinna pozostać poza zakresem regulacji państwowej i wynikać z rzeczywistych potrzeb rynku, koniecznych do sprawnego działania systemu; o możliwej automatyzacji zbiórki decydować powinny podmioty zaangażowane w operacyjną działalność systemu, tj.: operator systemu i jednostki handlowe, jako podmioty prowadzące zbiórkę.


Organizacje, które podpisały wspólne stanowisko, nalegają by wprowadzenie systemu depozytowego zostało uregulowane w ramach reformy obowiązującego prawa, w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, w postaci ramowych zapisów ustawowych.


Podpisano:

• Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

• Krzysztof Baczyński, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

• Bartłomiej Morzycki, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”

• Karol Stec, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

• Maciej Ptaszyński, Polska Izba Handlu

• Barbara Groele, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

• Stanisław Bizoń, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy

• Rajmund Paczkowski, Federacja Gospodarki Żywnościowej RP

• Marcin Nowacki, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

• Marek Kowalski, Federacja Przedsiębiorców Polskich


Pełne stanowisko>>


Kontakt:

media@pfpz.pl


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij