Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Wsparcie z UE dla ponad 30 tys. projektów
Od 20 lat Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera polskie firmy w ich rozwoju. W ciągu tych dwóch dekad, za jej pośrednictwem, unijne wsparcie przyznano ponad 30 tys. projektów, a PARP stała się instytucją kluczową dla gospodarki i polskiej przedsiębiorczości. Jubileusz Agencji zbiegł się z rozpoczęciem kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. W latach 2021-2027 planowana jest m.in. kontynuacja programu operacyjnego dla Polski Wschodniej, a także instrumentów, które sprawdziły się w bieżącej perspektywie, np. tych dotyczących inwestycji w innowacje w oparciu o wzornictwo czy wsparcie dla nowo powstających firm.

W ramach ośmiu programów operacyjnych w trzech perspektywach finansowych UE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozdysponowała pomiędzy polskimi przedsiębiorcami 46 mld zł z Funduszy Europejskich. Obszary wsparcia to m.in. rynek start-upowy, działalność inwestycyjna, wzrost innowacyjności, ekspansja zagraniczna czy pomoc firmom w trudnościach.

– Te 20 temu Polska była innym krajem. Gdy powstawała Agencja dopiero zaczęliśmy się pozbywać kompleksów względem Europy Zachodniej. Jak silną gospodarkę mamy dziś, najlepiej pokazał kryzys wywołany przez pandemię. Choć oczywiście nie pozostawił nas bez strat, jest lepiej niż wielu przewidywało. Produkcja przemysłowa rośnie kolejny miesiąc z rzędu. Taka odporność polskiej gospodarki to zasługa ciężkiej pracy polskich przedsiębiorców i ich skutecznego wspierania przez instytucje takie, jak PARP – mówi Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. Warto zaznaczyć, ze PARP powstała 5 lat przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i już wtedy firmy otrzymywały dofinansowanie ze środków przedakcesyjnych UE.

Podobnie jak w najbardziej innowacyjnych gospodarkach Europy, dziś wsparcie z Funduszy Unijnych jest ukierunkowane na budowanie konkurencyjności międzynarodowej. Dlatego zwiększyła się liczba programów, których celem jest budowa potencjału innowacyjnego polskich firm i wsparcie w zdobywaniu zagranicznych rynków. Co ważne, są one dostosowane do najbardziej aktualnych trendów związanych m.in. z cyfryzacją i rozwojem innowacji poprzez wzornictwo.

W kończącej się perspektywie finansowej na lata 2014-2020 najwięcej środków unijnych, bo ponad 6 mld zł zostało rozdysponowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W ramach tego programu w ciągu ostatnich 6 lat PARP podpisała z przedsiębiorcami ok. 2,4 tys. umów. Jest to wsparcie dedykowane wybranym pięciu województwom wschodniej części Polski. To obszar z niską dostępnością transportową oraz z rozproszoną, drobną przedsiębiorczością, co wymaga interwencji i odpowiedniego wsparcia. Równie wysoką sumę środków Agencja rozdysponowała w programach i konkursach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój – podpisano 7,2 tys. umów na łączną 5,4 mld zł. Celem programu jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wszystkich etapach: od pomysłu, przez badania i rozwój aż do wprowadzenia innowacji na rynek.

O konsekwencji działań PARP świadczy fakt, że w latach 2021-2027 planowana jest kontynuacja programu operacyjnego dla wschodniej Polski i innych programów, które sprawdziły się w poprzednich latach. Finansowane mają być działania, które obejmują kwestie innowacyjności, restrukturyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, a także działania na rzecz środowiska bezemisyjnego oraz rozwój transportu kolejowego i drogowego.

– Trudno dziś sobie wyobrazić tworzenie i efektywne wdrażanie polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości czy innowacyjności bez udziału takich instytucji jak PARP. Prowadzone przez Agencję inwestycje oraz aktywność na arenie międzynarodowej umożliwia działalność na polu projektowania, testowania i pilotowania innowacyjnych programów – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zakres wsparcia agencji jest bardzo szeroki. Duży nacisk został położony na rozwój kompetencji, co w bieżącej perspektywie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z budżetem w wysokości ok. 630 mln zł. Z POWER pochodzą środki na m.in. wsparcie podmiotowego systemu finansowania usług rozwojowych. W Bazie Usług Rozwojowych, serwisie administrowanym przez PARP, opublikowanych jest obecnie ok. 495 tys. usług pochodzących od prawie 1,6 tys. podmiotów.

– Cały czas szukamy, sprawdzamy, testujemy nowe rozwiązania, bo wiemy, że jeśli chcemy pomagać przedsiębiorcom być bardziej innowacyjnymi, sami musimy tacy być. Przykładem jest program inno_LAB, który pomaga nam projektować pilotażowe działania wsparcia dla polskich firm i badać rozwój ekosystemów innowacji w Europie i na świecie. Nowe doświadczenia pomagają nam w opracowaniu wysokiej jakości rekomendacji i programów edukacyjnych dla przedsiębiorców, a także dla instytucji publicznych – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP. W sumie przedsiębiorstwa mogą korzystać z kilkudziesięciu instrumentów, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Pomoc polskim przedsiębiorcom to najważniejszy element działalności PARP, ale Agencja angażuje się również w szereg innych inicjatyw, w tym na szczeblu międzynarodowym. PARP zorganizowała m.in. udział Polski w Światowych Wystawach EXPO w Saragossie (2008 r.), Szanghaju (2010 r.), Mediolanie (2015 r.) i Astanie (2017 r.). W trakcie prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. współorganizowała również kongres CEE Innovators Summit.


Jako członek Grupy PFR Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest elementem ekosystemu wspierania przedsiębiorczości.  Grupa Polskiego Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Priorytetami Grupy PFR są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje przedsięwzięcia komplementarne w stosunku do działań pozostałych instytucji rozwoju.

Źródło: PARP.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij