Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Na Berlińskim Szczycie Ministrów Rolnictwa o bezpieczeństwie żywnościowym
Jak wyżywić świat w czasach pandemii i zmian klimatycznych? – to temat tegorocznego Berlińskiego Szczytu Ministrów Rolnictwa, który odbył się dzisiaj w formie zdalnej.

Solidarność w działaniach na rzecz wyeliminowania głodu

Gospodarz spotkania, minister wyżywienia i rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec Julia Klöckner, podkreślała bezwzględną konieczność wspólnych działań na rzecz wyeliminowania głodu i niedożywienia na całym świecie, szczególnie w kontekście pandemii COVID-19 i postępujących zmian klimatycznych. 

O solidarność ze słabszymi i odpowiedzialność wspólnoty międzynarodowej apelowali: sekretarz generalny ONZ António Guterres, dyrektor Światowego Programu Żywnościowego David Beasley, organizacji, która w 2020 roku była laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski oraz Dyrektor Generalny FAO Qu Dongyu podkreślali znaczenie innowacji w sektorze żywności i skrócenia łańcucha dostaw.

Zapobieganie pandemiom

W sesji poświęconej zapobieganiu pandemiom wiceminister Anna Gembicka zaznaczyła, że zdrowia człowieka nie da się oddzielić od zdrowia zwierząt i roślin ani od stanu środowiska naturalnego, w którym żyjemy.

– Skuteczne zapobieganie występowaniu chorób zwierząt oraz ich rozprzestrzenianiu musi być podejmowane na poziomie międzynarodowym, w oparciu o wiedzę naukową i ujednolicone działanie.  Ma to szczególne znaczenie w przypadku chorób o charakterze transgranicznym, takich jak Afrykański Pomór Świń (ASF) czy wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI). Kluczowe znaczenie ma też zdrowie roślin, które są podstawą naturalnych ekosystemów, początkiem łańcucha pokarmowego. stanowią żywność i produkują tlen, którym oddychamy. Tym samym, chroniąc rośliny przed szkodnikami, patogenami czy szkodliwą działalnością człowieka, chronimy życie na Ziemi i przyczyniamy się do zapobiegania kryzysom – powiedziała Minister Gembicka

W odniesieniu do chorób zakaźnych zwierząt wiceminister Gembicka zwróciła uwagę na kwestie regionalizacji. Opowiedziała się za solidarnymi działaniami na rzecz ograniczania lub eliminacji barier w handlu z krajami trzecimi, gdyż występowanie ma istotny wpływ na sytuację producentów żywności w dobie globalizacji i postępujących pandemii.

Wystąpienie ministra Grzegorza Pudy

Z okazji Światowego Szczytu Ministrów Rolnictwa, oficjalne wystąpienie przygotował i przesłał organizatorom minister Grzegorz Puda.  W wystąpieniu  podkreślił, że zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego staje się drugim, zaraz po kryzysie bezpieczeństwa zdrowotnego, obszarem wymagającym pilnych działań i współpracy na poziomie globalnym. Pandemia ujawniła kluczową rolę rodzinnych gospodarstw rolnych dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego. Zagwarantowanie żywotności takich gospodarstw ma szczególne znacznie dla zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Silne ekonomicznie rodzinne gospodarstwa są warunkiem zachowania zrównoważonego modelu rolnictwa. Dzięki prowadzeniu gospodarki niskoemisyjnej, chroniącej zasoby biologiczne dla następnych pokoleń, przyczyniają się one do osiągania celów środowiskowych i klimatycznych. Naszym priorytetem jest stworzenie systemu żywnościowego sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku, odpornego na kryzysy i niekorzystne zmiany.

Wystąpienie ministra Grzegorza Pudy jest dostępne na stronie wydarzenia: https://www.gffa-berlin.de/en/agrarministerkonferenz-gffa-2021/.

Konkluzje dzisiejszej debaty

W konkluzjach debaty przyjęty został Komunikat końcowy, zawierający wspólne postulatyi zobowiązania państw uczestniczących w Szczycie w zakresie minimalizowania wpływu obecnej pandemii na bezpieczeństwo żywnościowe, zapobiegania przyszłym pandemiom oraz łagodzenia skutków zmian klimatu.

13 edycja berlińskiej konferencji

Berlińska Konferencja Ministrów Rolnictwa, z udziałem Ministrów z całego świata, organizowana jest corocznie w styczniu przez Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa RFN, w ramach Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych „Zielony Tydzień”. W tegorocznym 13. Szczycie Ministrów, organizowanym online z uwagi na pandemię, udział wzięło 91 delegacji państw z całego świata oraz 14 organizacji i instytucji międzynarodowych.


Źródło: MRiRW


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij