Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Komisja zmierza w kierunku otwartej, zrównoważonej i asertywnej polityki handlowej Unii
Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię handlową na nadchodzące lata. Odzwierciedla ona koncepcję otwartej strategicznej autonomii i opiera się z jednej strony na gotowości Unii do wspierania ożywienia gospodarczego przez forsowanie transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Drugim jej filarem jest ponowne skoncentrowanie się na wzmacnianiu multilateralizmu i na reformie zasad światowego handlu, tak aby były one sprawiedliwe i zrównoważone. W razie potrzeby UE wykaże większą asertywność w obronie swoich interesów i wartości, wykorzystując do tego celu m.in. nowe narzędzia.


Mając na uwadze jedno z największych wyzwań naszych czasów i starając się odpowiadać na oczekiwania obywateli, Komisja uczyniła zrównoważony rozwój kluczowym elementem swojej nowej strategii handlowej. Zamierza za jej pomocą wspierać gruntowne przekształcenie gospodarki, tak aby stała się ona neutralna dla klimatu. Strategia obejmuje szereg flagowych działań, które służą wprowadzeniu bardziej restrykcyjnych zasad w handlu międzynarodowym i mają przyczynić się do ożywienia gospodarczego w UE.


Mówiąc o nowej strategii, wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis stwierdził: 

Wyzwania, przed którymi stoimy, wymagają przyjęcia nowej strategii w polityce handlowej Unii. Potrzebujemy handlu otwartego i opartego na zasadach. Handlu, który pomoże wrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego i tworzyć miejsca pracy po kryzysie wywołanym przez COVID-19. Polityka handlowa musi też ściśle wspierać transformację ekologiczną i cyfrową naszej gospodarki oraz zapewniać Unii przewodnictwo w globalnych staraniach na rzecz reformy WTO. Powinna również zapewniać nam narzędzia do obrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Wyznaczony kierunek charakteryzuje się otwartością, strategicznym myśleniem i asertywnością, potwierdzając zdolność Unii do dokonywania własnych wyborów i kształtowania otaczającego ją świata poprzez przywództwo i zaangażowanie odzwierciedlające jej strategiczne interesy i wartości.


W odpowiedzi na obecne wyzwania, przy opracowaniu strategii położono szczególny nacisk na daleko idącą reformę Światowej Organizacji Handlu, obejmującą globalne zobowiązania w zakresie handlu i klimatu, nowe przepisy dotyczące handlu elektronicznego, wzmocnione przepisy dotyczące przeciwdziałania zakłóceniom konkurencji oraz przywrócenie ustanowionego przez WTO systemu wiążącego rozstrzygania sporów.


Dzięki nowej strategii zwiększona zostanie zdolność do wspierania transformacji cyfrowej i klimatycznej za pomocą handlu. Po pierwsze, strategia ta przyczyni się bowiem do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Po drugie, spowoduje ona wyeliminowanie nieuzasadnionych barier handlowych w gospodarce cyfrowej, tak abyśmy mogli czerpać korzyści płynące z wykorzystania technologii cyfrowych w handlu. Przez wzmocnienie sojuszy, takich jak partnerstwo transatlantyckie, a także większe skupienie na krajach sąsiadujących i Afryce, Unia będzie w stanie skuteczniej wpływać na kierunek globalnych zmian.


Jednocześnie UE przyjmie bardziej zdecydowane i asertywne podejście do kwestii wdrażania i egzekwowania swoich umów handlowych, zwalczania nieuczciwego handlu i rozwiązywania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Unia intensyfikuje swoje wysiłki, aby zagwarantować, że zawarte przez nią umowy rzeczywiście przyniosą unijnym pracownikom, rolnikom i obywatelom wynegocjowane korzyści.


Strategia ta opiera się na szeroko zakrojonych i kompleksowych konsultacjach publicznych, obejmujących ponad 400 wypowiedzi różnych zainteresowanych stron, wydarzenia publiczne w niemal każdym państwie członkowskim oraz ścisłą współpracę z Parlamentem Europejskim, rządami państw UE, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i obywatelami.


Więcej informacji>>


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij