Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Jarosław Gowin: Albo postawimy na wiedzę i innowacyjność, albo zmarnujemy nasz wielki potencjał
„Albo przyjmiemy i zastosujemy w praktyce fakt, że warunkiem dalszego rozwoju Polski oraz zwiększenia konkurencyjności i produktywności naszej gospodarki jest ścisła współpraca biznesu z nauką – albo po prostu wypadniemy z globalnego wyścigu. To brzmi twardo, ale takie są fakty: albo postawimy na wiedzę i innowacyjność, albo zmarnujemy nasz wielki potencjał. Ten potencjał, który tkwi przede wszystkim w ludziach: w przedsiębiorczych pracodawcach, w utalentowanych pracownikach – a także w polskich naukowcach z wiedzą, doświadczeniem i pomysłami naprawdę na światowym poziomie – powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

i dodał:

Wiedza, gospodarka i społeczeństwo tworzą system naczyń połączonych. Działa to w następujący sposób: innowacje generowane dzięki zastosowaniu wiedzy przyspieszają wzrost gospodarczy. Rośnie wydajność, a co za tym idzie – rosną także wynagrodzenia pracowników. To z kolei oznacza podniesienie poziomu życia ogółu obywateli. A bogatsze i lepiej wykształcone społeczeństwo dysponuje jeszcze większym potencjałem możliwości, kapitału i wiedzy – i generuje jeszcze więcej innowacji.

Wsparcie dla projektów B+R

Premier nadmienił, iż obecnie współpraca nauki i biznesu jest wspierana m. in. przez:

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które udziela pomocy finansowej wspólnym projektom przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
 • Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego, które wspierają zakończone z powodzeniem projekty badawczo-rozwojowe,
 • ulgę podatkową na badania i rozwój - w 2019 r. aż o 1/3 wzrosła liczba firm, które z niej skorzystały,
 • Sieć Badawczą Łukasiewicz, pierwszą w Polsce i trzecią pod względem wielkości w Europie zintegrowaną sieć instytutów badawczych, dysponującą zapleczem technicznym, merytorycznym i organizacyjnym do prowadzenia działalności naukowej oraz wdrożeniowej, szczególnie w obszarach zrównoważonej gospodarki i energii, inteligentnej i czystej mobilności, zdrowia oraz transformacji cyfrowej,
 • system Krajowych Klastrów Kluczowych
 • huby innowacji cyfrowych, służące cyfryzacji przedsiębiorstw.

Wartości wskaźników dotyczące poziomu innowacyjności polskiej gospodarki obiektywnie pokazują, że notujemy na tym polu wyraźny wzrost. W 2019 r. nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wyniosły 30,3 mld złotych i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 18,1 proc. Z kolei udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,32 proc. (w 2018 r. – 1,21 proc., w 2017 r. – 1,03 proc.). To był największy wzrost w ciągu ostatnich lat.

Strategia Produktywności – wiedza i technologia w gospodarce

Premier przedstawił plany jeszcze intensywniejszego wykorzystanie wiedzy i technologii w gospodarce. Realizacja opracowywanej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Strategii Produktywności przyczyni się do progresywnego wzrostu produktywności w warunkach gospodarki neutralnej klimatycznie, o obiegu zamkniętym, opartej na danych.

Szczególną rolę we wzroście produktywności ma przemysł i polityka przemysłowa. Jest to związane ze zdolnością tego sektora do absorpcji nowych technologii, stymulowania innowacji i skalowania produkcji. Polityka Przemysłowa Polski – to jeden z kluczowych programów reform. Jego założenia powstają w ścisłych konsultacjach z przedsiębiorcami, praktykami i ekspertami.

Rozwój przemysłu w Polsce powinien być wielokierunkowy – osie rozwojowe wyznaczające Politykę Przemysłową Polski to:

 • cyfryzacja, która usprawni działalność przemysłową – od projektowania produktów aż do zmiany modeli biznesowych;
 • bezpieczeństwo – celem Europy i Polski musi być odtworzenie zdolności produkcyjnych w kluczowych obszarach / chodzi m.in. o produkcję farmaceutyczną i medyczną;
 • lokalizacja produkcji przemysłowej – skrócenie łańcuchów dostaw oraz dywersyfikacja źródeł surowców i półproduktów zapewni stabilność produkcyjną i suwerenność gospodarczą Polski i Europy;
 • Zielony Ład stwarza szansę dla polskich producentów – zarówno dostawców ekologicznie produkowanych towarów, jak i producentów nisko- i zeroemisyjnych rozwiązań technologicznych oraz wskaże kierunek transformacji niskoemisyjnej firm;
 • nowoczesne społeczeństwo – pomnażające kapitał społeczny oparty na zaufaniu, współpracy, budowaniu więzi społecznych. Dla rozwoju takiego społeczeństwa niezbędne jest regularne aktualizowanie lub zmiana umiejętności i kompetencji pracowników.

Współpraca nauki z biznesem będzie również jednym z głównych filarów nowej polityki spójności (opartej na dyskutowanej aktualnie Umowie Partnerstwa) oraz na wypracowywanym Krajowym Planie Odbudowy, w którym komponenty, za które odpowiada MRPiT, są mocno oparte na więziach łączących świat nauki i gospodarki – np. w ramach działań związanych z Gospodarką Obiegu Zamkniętego.

Odkrycia i wiedza dopiero wtedy pokazują swe kapitalne znaczenie; dopiero wtedy zmieniają nasze życie i świat na lepsze – gdy są mądrze i skutecznie stosowane w praktyce, są po to, aby pracowały dla dobra każdego z nas z osobna i dobra nas wszystkich jako wspólnoty. Czyli – dla dobra ogółu, który nazywamy Polską i Europą.

- podkreślił Premier Jarosław Gowin.

Stowarzyszenie Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zostało powołane w celu budowania wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym. Forum organizuje konferencje, seminaria i debaty na tematy ważne dla obu środowisk oraz przygotowuje raporty dotyczące wybranych zagadnień.

Źródło: MRPiT


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij