Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Zmiana rozporządzenia nr 852/2004
Rozporządzenie nr 852/2004 ustanawia ogólne zasady higieny środków spożywczych. Jego ostatnia zmiana dotyczy zarządzania alergenami, warunków redystrybucji żywności i kultury bezpieczeństwa żywności.

Zarządzanie alergenami
Sprzętu, środków transportu i pojemników używanych do zbierania, transportu lub przechowywania jednej z substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji nie stosuje się do zbierania, transportu lub przechowywania żywności niezawierającej danego alergenu, chyba że zostały one oczyszczone i sprawdzone przynajmniej pod kątem braku widocznych fragmentów tej substancji lub produktu.


Warunki redystrybucji żywności 
Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze mogą redystrybuować żywność na cele charytatywne, jeśli regularnie sprawdzają jej przydatność do spożycia przez ludzi oraz brak szkodliwości dla ich zdrowia. Powinny brać przy tym pod uwagę: 

  • Okres przydatności do spożycia zapewniający wystarczająco długi pozostały czas przechowywania. W zależności od sposobu znakowania żywności w zakresie okresu przydatności do spożycia, jej redystrybucja dozwolona jest: przed jego upływem (w przypadku żywności opatrzonej terminem przydatności do spożycia), zarówno przed, jak i po jego upływie (w przypadku żywności opatrzonej datą minimalnej trwałości) lub w dowolnym momencie (w przypadku żywności, dla której podawanie daty minimalnej trwałości nie jest obowiązkowe). 
  • Warunki przechowywania i transportu.
  • Cechy organoleptyczne.
  • Zapewnienie identyfikowalności produktów pochodzenia zwierzęcego.
  • Integralność opakowania i datę zamrożenia (w stosownych przypadkach).


Kultura bezpieczeństwa żywności
Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze powinny wdrożyć i utrzymywać odpowiednią kulturę bezpieczeństwa żywności, która obejmuje m.in.: 

  • Zaangażowanie kierownictwa oraz wszystkich pracowników w bezpieczną produkcję i dystrybucję żywności.
  • Świadomość zagrożeń oraz znaczenia bezpieczeństwa i higieny żywności.
  • Otwartą i jasną komunikację.
  • Wystarczającą dostępność zasobów niezbędnych do zapewnienia właściwego obchodzenia się z żywnością.

Źródło: IJHARS


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij