Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Nowy tekst projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
Udostępniono nową treść projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przekazaną do Komitetu ds. Europejskich.

Projekt ustawy ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych (Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 59).


Uwagi zgłoszone przez PFPŻ ZP w procesie konsultacji zostały uwzględnione w nowym projekcie.


Najistotniejsze pozostają zmiany dotyczące:


  • terminu wejścia w życie ustawy – ustawa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r. (było: 1 maja 2021 r.)

  • dodanie nowej definicji w art. 3 pkt 6:

„6) łatwo psujące się produkty rolne i spożywcze – produkty rolne i spożywcze, które ze względu na swoją naturę lub właściwości są produktami łatwo psującymi się i nie nadają się do spożycia lub przetworzenia przed upływem 30 dni od ich zebrania, wyprodukowania lub przetworzenia.”

Z uzasadnienia: Jest to definicja zgodna z zawartą w art.2 pkt 5 dyrektywy 2019/633:

„5) „łatwo psujące się produkty rolne i spożywcze” oznaczają produkty rolne i spożywcze, które ze względu na swoją naturę lub etap przetwarzania mogą przestać nadawać się do sprzedaży w ciągu 30 dni od zebrania, wyprodukowania lub przetworzenia.”

Uwaga Ministra Finansów z dnia 13.05.2021: Należy dostosować def. art. 3 pkt 6 do powyższej.


  • Nowe brzmienie:

„Art. 8. 1. Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej polega w szczególności na:

1) dokonaniu przez nabywcę zapłaty dostawcy:

a) w przypadku gdy umowa przewiduje regularne dostarczanie produktów:

– po upływie 30 dni od dnia zakończenia uzgodnionego między nabywcą a dostawcą okresu dostarczania łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych, w którym produkty te zostały dostarczone, albo od dnia ustalenia kwoty do zapłaty za ten okres dostarczania produktów, jeżeli jest to dzień późniejszy niż dzień zakończenia uzgodnionego okresu dostarczania, w którym produkty zostały dostarczone,

– po upływie 60 dni od dnia zakończenia uzgodnionego między nabywcą a dostawcą okresu dostarczania produktów, innych niż łatwo psujące się produkty rolne lub spożywcze, w którym produkty te zostały dostarczone, albo od dnia ustalenia kwoty do zapłaty za ten okres dostarczania produktów, jeżeli jest to dzień późniejszy niż dzień zakończenia uzgodnionego okresu dostarczania, w którym produkty zostały dostarczone,

b) w przypadku gdy umowa nie przewiduje regularnego dostarczania produktów:

– po upływie 30 dni od dnia, w którym łatwo psujące się produkty rolne lub spożywcze zostały dostarczone, albo od dnia ustalenia kwoty do zapłaty,

– po upływie 60 dni od dnia, w którym inne niż łatwo psujące się produkty rolne lub spożywcze zostały dostarczone, albo od dnia ustalenia kwoty do zapłaty;”.


  • Zmiana art. 23 (na wniosek MSWiA) ograniczająca możliwość korzystania z pomocy Policji w toku kontroli.

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij