Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Posiedzenie Komisji Rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry) z udziałem komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Spotkanie odbywało się w formule online. Organizatorem była Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowanego przez Polskę rocznego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda oraz sekretarz stanu Anna Gembicka.


Minister Puda przedstawił plany i działania Polski w zakresie niwelowania negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na rolnictwo. Zwrócił uwagę na znaczenie środków finansowych Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, które zostały przeznaczone na wsparcie odbudowy unijnej gospodarki po pandemii. W ramach tego Instrumentu Polska może otrzymać maksymalnie 23,9 mld euro dotacji oraz 34,2 miliarda euro pożyczek. Podstawę wdrażania środków stanowi Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który został przyjęty przez Rząd Polski 30 kwietnia 2021 roku i przekazany formalnie do Komisji Europejskiej.


–  Sektor rolno-spożywczy ma w KPO wyodrębnioną pulę środków na rozwój i wzmocnienie odporności na kryzysy w kwocie blisko 2,2 mld euro (6% całkowitego budżetu KPO). Jest to też prawie tyle (96,3%), ile wydatkowano ze środków WPR w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (2008) – podkreślił minister Grzegorz Puda.


Dodatkowo, na obszary wiejskie będą skierowane inwestycje koordynowane nie tylko przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale również przez inne resorty.


– Będą to inwestycje w szybki internet, wsparcie cyfryzacji, wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych, szkół i bibliotek na wsi. Będzie to także zwiększenie dostępu do systemu zdrowia, opieki dla dzieci do lat 3, uruchomienie autobusów na terenach ze słabą dostępnością, wsparcie firm zaangażowanych w „zielone” projekty czy inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym  poinformował szef polskiego resortu rolnictwa.


Podkreślił jednocześnie, że środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności stanowią olbrzymią szansę na przyspieszenie rozwoju i wzmocnienie odporności polskiej wsi oraz sektora rolno-spożywczego.


Minister stwierdził ponadto, że z uwagi na trudną sytuację spowodowaną przez COVID-19 w 2020 roku wypłacono rekordową kwotę zaliczek płatności bezpośrednich – blisko 2,3 mld euro. Realizowane były także zaliczki na poczet płatności obszarowych PROW. Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z II filaru planowana jest także w 2021 roku. Planowana jest również kontynuacja pomocy z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym. 


Sekretarz stanu Anna Gembicka prezentowała informacje na temat Inicjatywy na rzecz rolnictwa, akwakultury i leśnictwa w biogospodarce opartej na wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej – BIOEAST, podając ją jako przykład efektywnej platformy współpracy regionalnej, która zyskała uznanie w całej Unii Europejskiej oraz poparcie Komisji Europejskiej.


– Dzięki dotychczasowej działalności ministrów rolnictwa państw BIOEAST Inicjatywa odnosi sukcesy, a Europa Środkowo-Wschodnia umocniła swoją pozycję w kształtowaniu polityki w obszarze badań i innowacji w rolnictwie i biogospodarce  podkreśliła wiceminister


– Przykładem tego sukcesu jest szerokie uwzględnienie potrzeb państw BIOEAST w nowym unijnym programie ramowym Horyzont Europa. Wyzwanie, przed jakim stoi Inicjatywa, polega na zwiększaniu zaangażowania państw BIOEAST, tak aby w pełni wykorzystać potencjał programu Horyzont Europa, pamiętając o tym, że pula dostępnych środków tylko w obszarze badań związanych z rolnictwem i biogospodarką wynosi aż 9 miliardów euro  dodała sekretarz stanu Anna Gembicka.


Posiedzenie Komisji Rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej zakończyło się przyjęciem konkluzji ze spotkania, w których zapisane zostały kluczowe postulaty Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej 2023-27, Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii „Od pola do stołu”, wpływu pandemii COVID-19 na rolnictwo oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.


Z końcem czerwca 2021 roku kończy się szóste w 30-letniej historii Grupy Wyszehradzkiej roczne przewodnictwo Polski w tej formacji. Przypadło ono na trudny czas pandemii COVID-19, a jego celem było prowadzenie dialogu i inicjowanie działań na rzecz skierowania życia społeczno-gospodarczego w regionie ponownie na właściwe tory, zgodnie z tytułem i mottem programu polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. 


W dniu 1 lipca 2021r. prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej obejmą Węgry, które będą kontynuowały prace w ramach tej formacji.


Źródło: MRiRW


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij