Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Prawo klimatyczne: europosłowie potwierdzili porozumienie o neutralności klimatycznej do 2050
Nowe prawo klimatyczne UE zwiększa unijny cel redukcji emisji do 2030 roku z 40% do co najmniej 55%. Przy udziale nowych pochłaniaczy dwutlenku węgla cel ten mógłby wzrosnąć do 57%.

Parlament potwierdził nowe prawo, uzgodnione nieformalnie z państwami członkowskimi w kwietniu, 442 głosami do 203, przy 51 wstrzymujących się od głosu. Przepisy te przekształcają polityczne zobowiązanie Europejskiego Zielonego Ładu do osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 roku, w wiążące zobowiązanie oraz daje obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim pewność prawną i przewidywalność, których potrzebują, aby zaplanować transformację. Po 2050 roku, UE będzie dążyć do negatywnych emisji.


Zwiększenie ambicji w 2030


Cel UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2030 roku wzrośnie z 40 % do co najmniej 55 % w porównaniu z poziomem z roku 1990. Oczekiwany wkrótce wniosek Komisji w sprawie rozporządzenia o zmianie użytkowania gruntów i leśnictwa (tzw. LULUCF), dotyczący uregulowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w związku z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem mają spowodować rzeczywiste zwiększenie unijnego celu redukcji emisji do 2030 roku do 57 %.


Budżet emisji gazów cieplarnianych jako podstawa do osiągnięcia celu na 2040


Komisja Europejska przedstawi wniosek dotyczący celu na 2040 najpóźniej sześć miesięcy po pierwszym globalnym przeglądzie w 2023 rok, przewidzianym w porozumieniu paryskim. Zgodnie z wnioskiem Parlamentu Komisja opublikuje maksymalną szacunkową ilość emisji gazów cieplarnianych, jaką UE może wyemitować do 2050 roku bez narażania zobowiązań UE wynikających z porozumienia. Ten tak zwany "budżet emisji gazów cieplarnianych" będzie jednym z kryteriów służących określeniu zmienionego celu UE na rok 2040.


Do 30 września 2023, a następnie co pięć lat, Komisja będzie oceniać wspólne postępy poczynione przez wszystkie kraje UE, a także spójność środków krajowych, w dążeniu do celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.


Europejski Naukowy Panel Doradczy ds. Zmian Klimatu


Biorąc pod uwagę znaczenie niezależnego doradztwa naukowego oraz na podstawie wniosku Parlamentu, zostanie powołany Europejski Naukowy Panel Doradczy ds. Zmian Klimatu w celu monitorowania postępów i oceny, czy polityka europejska jest zgodna z ustanowionymi celami.


Cytat


Sprawozdawczyni z ramienia Parlamentu Jytte Guteland (S&D, Szwecja), powiedziała: "Jestem dumna, że w końcu mamy prawo klimatyczne. Potwierdziliśmy cel redukcji emisji netto o co najmniej 55%, a bliżej 57% do 2030, zgodnie z naszym porozumieniem z Komisją. Wolałabym pójść jeszcze dalej, ale jest to dobre porozumienie oparte na podstawach naukowych, które będzie miało duże znaczenie. W ciągu najbliższej dekady UE musi ograniczyć emisje w większym stopniu niż w ciągu poprzednich trzech dekad łącznie, a ponadto mamy nowe i bardziej ambitne cele, które mogą zainspirować kolejne kraje do podjęcia działań."


Kolejne kroki


Oczekuje się, że porozumienie zostanie wkrótce zatwierdzone przez Radę. Rozporządzenie zostanie następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie 20 dni później. 14 lipca 2021, Komisja planuje przedstawić szereg wniosków, aby UE mogła osiągnąć bardziej ambitny cel na rok 2030.


Kontekst


Parlament odegrał ważną rolę w forsowaniu bardziej ambitnych przepisów klimatycznych UE i ogłosił kryzys klimatyczny, 28 listopada 2019 roku.


Źródło: PE.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij