Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Zmiana ukraińskich przepisów o obowiązkowej rejestracji zgłaszających towary
Państwowa Służba Celna Ukrainy (PSCU) poinformowała o wejściu w życie od 1 lipca 2021 roku przepisów o obowiązkowej rejestracji w PSCU nierezydentów, którzy zgłaszają towary na Ukrainie.

Brak rejestracji jest podstawą do odmowy odprawy celnej i przejazdu przez granicę celną Ukrainy towarów i pojazdów użytkowych.

Obowiązkowi rejestracji podlegają osoby niebędące rezydentami, które:

  • zgłaszają towary, pojazdy użytkowe, w przypadkach przewidzianych w par. 4 drugiej części artykułu 265 Kodeksu Celnego Ukrainy (przewoźnicy zagraniczni przewożący towary, pojazdy użytkowe, przejeżdżający tranzytem przez terytorium Ukrainy),
  • przewożą towary przez granicę celną Ukrainy i/lub między urzędami celnymi na terytorium Ukrainy lub są osobami odpowiedzialnymi za taki przewóz (przewoźnicy zagraniczni przewożący towary pod kontrolą celną).

Jak się można zarejestrować

  • przy wjeździe lub wyjeździe z Ukrainy przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego bezpośrednio na przejściu granicznym i dostarczenie kopii poświadczenia rejestracji nierezydenta, wydanego przez właściwy organ państwa rejestracji,
  • przesyłając wypełniony formularz wniosku pocztą do dowolnego urzędu celnego i dostarczając kopię poświadczenia rejestracji wydanego przez właściwy organ państwa rejestracji,
  • przez złożenie bezpośrednio w dowolnym urzędzie celnym wypełnionego formularza zgłoszeniowego i kopii poświadczenia rejestracji, wystawionego przez właściwy organ kraju rejestracji lub złożenie tych dokumentów za pośrednictwem osoby upoważnionej, która działa na podstawie pełnomocnictwa nierezydenta, lub za pośrednictwem agenta celnego, który działa na podstawie umowy między nierezydentem a ukraińskim agentem celnym.


Formularz zgłoszeniowy można wypełnić w dowolnym języku oficjalnie uznanym dla komunikacji międzynarodowej. Aby przyspieszyć przetwarzanie informacji, najlepiej wypełnić formularz w języku ukraińskim lub angielskim.


Po wprowadzeniu danych z formularza zgłoszeniowego do systemu informatycznego służby celnej, osoba niebędąca rezydentem w ciągu godziny otrzyma tymczasowy numer rejestracyjny.


Odmowa nadania tymczasowego numeru rejestracyjnego jest możliwa, jeżeli:

  • formularz zgłoszeniowy nie zawiera wszystkich wymaganych danych,
  • nierezydent jest już zarejestrowany.


Tymczasowy numer rejestracyjny umożliwia osobie niebędącej rezydentem załatwienie bez ograniczeń wszelkich formalności i procedur celnych.


Nierezydent zostanie poinformowany o zarejestrowaniu i nadaniu numeru rejestracyjnego w ciągu kolejnych 5 dni roboczych.

Skąd pobrać formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony Państwowej Służby Celnej Ukrainy (w j. ukraińskim i j. angielskim - ze wzorami formularzy pustych i przykładowo wypełnionych). Więcej informacji w jęz. angielskim: https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/for-non-residents-550

 

Źródło: Ministerstwo Finansów


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij