Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
MRiRW: konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Na stronie BIP RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Projekt przewiduje m.in.

  1. Możliwość zakładania spółek oraz nabywania udziałów lub akcji przez Agencję. Umożliwi Agencji bardziej efektywną realizację ustawowych zadań poprzez wykorzystywanie formy organizacyjnoprawnej spółek prawa handlowego oraz udziału w tego rodzaju spółkach. Możliwość zakładania spółek prawa 2 handlowego oraz udziału w takich spółkach przyczyni się również do zwiększenia elastyczności w wykonywaniu ustawowych zadań Agencji m.in. poprzez zapewnienie świadczenia przez zakładane spółki wysokiej jakości wyspecjalizowanych usług na rzecz Agencji m.in. w zakresie budowy, rozbudowy i unowocześnienia istniejących systemów informatycznych. Powyższe pozwoli na zastosowanie biznesowych rozwiązań zarządczych powszechnie stosowanych przy realizacji tego typu projektów w sektorze prywatnym oraz sprawne realizowanie projektów przy wykorzystaniu zasobów własnych lub z udziałem podmiotów o uznanej renomie i doświadczeniu.

    Obecnie jednostki sektora finansów publicznych nie mogą posiadać, obejmować lub nabywać udziałów lub akcji w spółkach ani nabywać obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także udziałów w spółdzielniach, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Ustawa stworzy podstawę prawną do utworzenia spółki przez Agencję (wejście w życie ustawy nie utworzy spółki ex lege).
  1. Rozszerzeniu katalogu stanowisk w strukturze Agencji, które obsadzane są w drodze powołania i w których przypadku powołanie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Rozszerza się  katalog o stanowisko doradcy Prezesa Agencji.

  2. Uelastycznienie zatrudnienia na zastępstwo (brak konieczności konkursu).

  3. Możliwość utworzenia przez Agencję spółki kapitałowej, której celem będzie realizacja zadań polegających na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych służących do realizacji zadań Agencji, a także do realizacji innych zadań w zakresie działów administracji rządowej rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne lub rybołówstwo, usprawnieniu współpracy pomiędzy instytucjami i organami publicznymi oraz zapewnieniu sprawnej obsługi rolników i innych podmiotów. Przewiduje się, że podstawowym obszarem działalności spółki będzie rozwój i utrzymanie systemów niezbędnych do realizacji zadań Agencji.

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij