Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Pracodawca Jutra - Zapraszamy do VI edycji konkursu
Nabór zgłoszeń do konkursu trwa od 22 września do 24 listopada 2021 r.

O KONKURSIE


Celem Konkursu Pracodawca Jutra jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją.
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

 • Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu pomocy w rozwoju zawodowym pracowników, rozwoju kompetencji miękkich, systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje;
 • Dojrzałe Kompetencje” – inicjatywy z zakresu programów rozwojowych dedykowanych grupom pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników, programy mentorskie polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej 50 roku życia;
 • Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi, tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych/staży/konkursów dla uczniów, zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Nabór zgłoszeń do konkursu trwa od 22 września do 24 listopada 2021 r.

 

DLA KOGO?


Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jest dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w których po 1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy edukacyjne. Zgłoszenia powinny dotyczyć projektów kierowanych do następujących grup odbiorców:

 • uczniów/studentów, i/lub
 • absolwentów szkół wyższych, średnich lub branżowych, i/lub
 • pracowników lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy (w szczególności matek powracających na rynek pracy i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym);
 • nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej lub nieformalnej;
 • emerytów i rencistów, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie ich do aktywności zawodowej.

PRZEBIEG KONKURSU

 • ETAP I – Ocena formalna

Ocena formalna złożonych wniosków pod kątem ich zgodności z Regulaminem Konkursu, prowadzona przez Organizatora.

 • ETAP II – Ocena merytoryczna I stopnia

Ocena merytoryczna I stopnia dokonywana przez Organizatora na podstawie kryteriów zawartych w Karcie oceny zgłoszenia konkursowego.

 • ETAP III – Ocena merytoryczna II stopnia

Ocena merytoryczna II stopnia, prowadzona niezależnie przez Kapitułę Konkursu oceniającą wszystkie wnioski oraz Kapituły sektorowe, oceniające zgłoszenia w poszczególnych branżach.

 

 

Jak wziąć udział w konkursie?

Każdy przedsiębiorca może zgłosić maksymalnie 3 inicjatywy edukacyjne, po jednej w każdej kategorii. Zgłoszenie należy wysłać przez dedykowany Konkursowi formularz. Dokumentację realizacji projektu (np. zdjęcia, nagrania, relacje publikowane w mediach itp.) należy umieścić w formularzu w formie linków.NAGRODY


Laureaci Konkursu wybrani przez Kapitułę Konkursu otrzymają nagrodę główną, w skład której wejdą:

 • dyplom;
 • statuetka „Pracodawca Jutra 2021”;
 • możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra Roku 2021”;
 • możliwość posługiwania się logotypem „Pracodawca Jutra 2021” na materiałach reklamowych i wizerunkowych przez rok od daty przyznania nagrody;
 • możliwość promocji przedsiębiorcy i inicjatyw edukacyjnych w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Organizatora.

Ponadto dla najlepszych inicjatyw branżowych zostaną przyznane Nagrody Branżowe Sektorowych Rad ds. Kompetencji w branżach, w których powołano sektorowe rady ds. kompetencji.


Źródło: PAPR

 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij