Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Komisja uruchamia międzyregionalny instrument inwestycyjno-inwestycyjny o wartości 570 mln euro
Komisja ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania projektów do nowego międzyregionalnego instrumentu innowacyjno-inwestycyjnego (I3). Jest to nowy instrument finansowania na lata 2021–2027, w ramach którego przeznaczono 570 mln euro na wsparcie komercjalizacji i zwiększenia skali międzyregionalnych projektów innowacyjnych w priorytetowych obszarach wspólnej inteligentnej specjalizacji. Zachęci to do rozwoju europejskich łańcuchów wartości o dużym znaczeniu dla spójności, ponieważ co najmniej połowa budżetu tego instrumentu zostanie przeznaczona dla regionów słabiej rozwiniętych.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Dzięki międzyregionalnemu instrumentowi innowacyjno-inwestycyjnemu wykorzystujemy niezwykły potencjał ściślejszej współpracy międzyregionalnej na rzecz bardziej innowacyjnej, konkurencyjnej i spójnej Unii Europejskiej. Instrument ten połączy wsparcie inwestycji w kluczowe priorytety europejskie, takie jak transformacja ekologiczna i cyfrowa, z obszarami innowacji o największym potencjale w poszczególnych europejskich regionach. Cieszę się, że wraz z ogłoszeniem zaproszenia do składania projektów rozpoczyna się etap realizacji tego instrumentu.

I3 będzie wspierać partnerstwa między naukowcami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i administracją publiczną, mające na celu określenie i udoskonalenie wspólnych obszarów inwestycji. Wspierane będą również synergie z działaniami w ramach programu „Horyzont Europa” i Programu na rzecz jednolitego rynku. Pierwsze zaproszenie do składania projektów w ramach I3 o wartości 145 mln euro dotyczy lat 2021 i 2022.

Zaproszenia do składania projektów w ramach I3 obejmują dwa komponenty:

  • Komponent 1 – wsparcie finansowe i doradcze dla inwestycji w międzyregionalne projekty innowacyjne

W przypadku istniejących już partnerstw, aby pomóc im przyspieszyć absorpcję rynkową i ekspansję innowacyjnych rozwiązań w priorytetowych obszarach wspólnej inteligentnej specjalizacji oraz stworzyć portfel projektów inwestycyjnych. W ramach tego komponentu zachęca się do współpracy między regionami lepiej rozwiniętymi a regionami słabiej rozwiniętymi. Komponent ten jest ukierunkowany przede wszystkim na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa typu start-up, którym często brakuje środków, by sprawdzić swoje pomysły, koncepcje i innowacje.

  • Komponent 2 – wsparcie finansowe i doradcze na rzecz rozwoju łańcuchów wartości w regionach słabiej rozwiniętych

W przypadku powstających partnerstw, aby pomóc im przyspieszyć absorpcję rynkową i ekspansję innowacyjnych rozwiązań w priorytetowych obszarach wspólnej inteligentnej specjalizacji oraz stworzyć portfel projektów inwestycyjnych. Komponent ten ma na celu w szczególności zwiększenie zdolności regionalnych ekosystemów innowacji w słabiej rozwiniętych regionach do uczestnictwa w globalnych łańcuchach wartości, a także zwiększenie zdolności do uczestnictwa w partnerstwach z innymi regionami.


Specjalna grupa ekspertów Komisji


Aby zapewnić zaangażowanie zainteresowanych stron, powołano grupę ekspertów, której zadaniem jest wspieranie Komisji w określaniu długoterminowego programu prac oraz w przygotowywaniu zaproszeń do składania projektów.


Kontekst


I3 jest instrumentem finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) o łącznym budżecie 570 mln euro na okres 7 lat. Instrument ten opiera się na doświadczeniach zdobytych w ramach międzyregionalnych działań pilotażowych i korzysta ze strategii inteligentnej specjalizacji (S3) w ramach polityki spójności. Jest on realizowany w trybie zarządzania bezpośredniego przez Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (EISMEA) na podstawie programu prac. Pierwszy program prac obejmuje lata 2021 i 2022.


Dodatkowe informacje


Międzyregionalne inwestycje innowacyjne

W dniu 9 grudnia 2021 r. odbędzie się dzień informacyjny dla wszystkich zainteresowanych stron.

Zaproszenia do składania projektów


Źródło: KE


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij