Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Prognoza gospodarcza OECD – komentarz MRiT
OECD podniosło prognozę wzrostu PKB Polski na 2021 rok do 5,3%, a na 2022 rok - do 5,2%. Poprzednie szacunki organizacji z maja br. wynosiły odpowiednio 3,7% i 4,7%. Siłą napędową ożywienia gospodarczego w naszym kraju będą inwestycje, a za sprawą m.in dobrej sytuacji na rynku pracy wzrośnie również konsumpcja – wynika z najnowszej prognozy OECD.

  • Konsumpcja i inwestycje będą głównymi motorami wzrostu gospodarczego Polski.
  • Dynamika nakładów inwestycyjnych ma przekraczać tempo wzrostu PKB w horyzoncie prognozy, w 2023 roku aż ponad dwukrotnie.
  • OECD podkreśla pozytywną rolę pakietu Polski Ład dla rozwoju gospodarki.
  • Wyzwaniem dla polskiej gospodarki będzie rosnące zapotrzebowanie na pracowników na rynku pracy.

OECD opublikowało 1 grudnia 2021 r. najnowszą ocenę perspektyw gospodarczych (Global Economic Outlook). Według niej w Polsce wzrost PKB w 2021 roku ma wynieść 5,3% (wobec oczekiwanych w maju 3,7%), zaś w 2022 roku – 5,2% (w maju prognozowano wzrost o 4,7%). Pomimo spowolnienia wzrostu w 2023, do 3,3%, będzie on i tak szybszy niż wzrost gospodarki światowej.

Głównymi czynnikami wzrostu w naszej gospodarce mają być konsumpcja i inwestycje. Konsumpcja będzie rosła w wyniku ograniczania skumulowanych w szczycie pandemii oszczędności oraz dobrej sytuacji na rynku pracy. Inwestycje będą wspierane m.in. przez wydatkowanie funduszy UE. Dynamika nakładów inwestycyjnych ma przekraczać tempo wzrostu PKB w horyzoncie prognozy, w 2023 roku aż ponad dwukrotnie.

Podczas gdy wyższe ceny energii i utrudnienia w dostawach są prawdopodobnie przejściowym czynnikiem podwyższającym inflację w naszym kraju (prognoza OECD dla CPI w Polsce na 2021 r. to 4,8%, na 2022 rok – 6,2%, a na 2023 rok – 3,5%), tak brak wolnych mocy produkcyjnych może sprzyjać utrzymaniu się presji inflacyjnej również w 2023 roku.

OECD dostrzega, że rosnące zaufanie konsumentów i wzrost wynagrodzeń mogą prowadzić do większej konsumpcji niż wskazuje prognoza. Kluczowe znaczenie będzie miała jednak sytuacja epidemiczna, której ewentualne pogorszenie może ostudzić tendencje wzrostowe.

OECD podkreśla, że wspierająco dla polskiej gospodarki będzie oddziaływał pakiet Polski Ład. Możliwe będą także dalsze działania polityki monetarnej w przypadku narastania presji inflacyjnej.

Zdaniem OECD polityka gospodarcza w naszym kraju powinna w dłuższej perspektywie wspierać stabilny i zrównoważony wzrost. W obszarach polityki wzrostu konieczne mogą być działania nakierowane na adaptację pracowników do zmieniających się, również w wyniku COVID-19, wymagań na rynku pracy. Powinny one wspierać aktywność zawodową oraz wzrost produktywności. Inwestycje publiczne powinny koncentrować się natomiast na infrastrukturze, w tym głównie transportowej i energetycznej oraz wspierać zieloną i cyfrową transformację.

Globalna gospodarka


Prognoza OECD wskazuje na szybkie tempo odbudowy aktywności ekonomicznej w gospodarce światowej, pomimo jej niezrównoważonego charakteru. Większość krajów OECD przekroczyła już poziom sprzed pandemii (tj. z końca 2019 roku) i stopniowo powraca do ścieżki, której oczekiwaliśmy przed pandemią. Prognozowane tempo rozwoju w 2021 roku to 5,6% (zbliżone do oczekiwań z maja i września, odpowiednio 5,8% i 5,7%), zaś w 2022 roku 4,5%, oczekiwane we wrześniu. Aktywność w 2023 roku powinna spowolnić do 3,2%.

Źródło: MRiT.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij