Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
UE zobowiązuje się do przeznaczenia 2,5 mld euro na walkę z niedożywieniem w krajach partnerskich
Podczas dzisiejszego szczytu „Żywność na rzecz wzrostu”, który odbył się w Tokio, Komisja zapowiedziała nowe zobowiązanie na lata 2021–2024 w wysokości 2,5 mld euro w celu ograniczenia wszelkich form niedożywienia. Zobowiązanie to obejmuje pomoc humanitarną służącą zaspokojeniu pilnych potrzeb, a także wsparcie na rzecz zwalczania podstawowych przyczyn niedożywienia, w tym zmianę systemów żywnościowych w dłuższej perspektywie.

Przemawiając na szczycie, komisarz ds. partnerstw międzynarodowych, Jutta Urpilainen, powiedziała: Pandemia COVID-19 potęguje światowy kryzys żywieniowy. Potrzeba wprowadzenia bardziej sprawiedliwych, odpornych i zrównoważonych systemów żywnościowych i zdrowotnych nigdy nie była tak pilna. Dzisiejsze zobowiązanie przyczyni się do rozwiązania problemu niedożywienia w kompleksowy sposób poprzez wspieranie zrównoważonych i odpornych systemów żywnościowych. Chcemy stworzyć zdrową przyszłość dla wszystkich, wolną od głodu i niedożywienia.


Komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič powiedział: Polityka żywnościowa jest ważnym aspektem pomocy humanitarnej UE. Dobre odżywianie ma podstawowe znaczenie, począwszy od pomocy dzieciom w pierwszych latach życia, a skończywszy na wspieraniu osób dotkniętych kryzysami, które pozbawiły je żywności. Zintensyfikujemy nasze wsparcie, aby leczenie niedożywienia docierało do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, pomagając milionom ludzi prowadzić zdrowsze życie.


Ta niezbędna pomoc zostanie przeznaczona na wsparcie krajów partnerskich w Afryce, Azji, rejonie Oceanu Spokojnego, w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, a priorytetem ich współpracy z UE będzie kwestia żywnościowa. UE będzie finansować działania w sektorach związanych z żywieniem, takich jak rolnictwo, woda, warunki sanitarne i higiena, ochrona socjalna, opieka zdrowotna oraz edukacja, aby przyczynić się do poprawy wyników w zakresie żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, nastolatków i dzieci poniżej piątego roku życia.


Komisja współpracuje z państwami członkowskimi UE w ramach partnerstwa poprzez wspólne programowanie, np. w Laosie, lub w celu zwiększenia inwestycji w żywienie poprzez wykorzystanie współfinansowania. UE będzie dążyć do zwiększenia swojego wpływu, przyjmując podejście „Drużyna Europy”.


Unijne finansowanie pomocy humanitarnej pomoże zapewnić pomoc ratującą życie i udzielaną w zależności od potrzeb, wspierając osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji w sytuacjach kryzysowych w Afganistanie, Jemenie, Etiopii i Sahelu.

 

Kontekst


Na całym świecie prawie 3 mld ludzi nie jest w stanie sobie pozwolić na zdrową dietę.


UE inwestuje we wspieranie systemów żywnościowych sprzyjających włączeniu społecznemu, które obejmują gospodarczy, społeczny i środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju. Stanowi to część szerszych unijnych ram strategii „Od pola do stołu” w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i określonych w planie działania na rzecz żywienia.


Za pomocą inicjatywy Krajowe platformy informacyjne na rzecz żywienia UE wspiera kraje partnerskie we wzmacnianiu zarządzania na szczeblu krajowym w oparciu o fakty, aby zapobiec niedożywieniu i jego konsekwencjom. W latach 2021–2024 UE zobowiązuje się przeznaczyć co najmniej 2,5 mld euro (1,4 mld euro na rozwój i 1,1 mld euro na pomoc humanitarną) na współpracę międzynarodową ukierunkowaną na kwestię żywnościową.


Na pierwszym szczycie „Żywność na rzecz wzrostu”, który odbył się w 2013 r., UE zobowiązała się przeznaczyć 3,5 mld euro w latach 2014–2020 na poprawę żywienia w krajach partnerskich. Do 2020 r. zobowiązanie to nie tylko zostało zrealizowane, ale zostało przekroczone o 800 mln euro.


Więcej informacji na ten temat: KE.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij