Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Oświadczenia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2117 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych
W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano oświadczenia instytucji unijnych odnoszące się do pięciu obszarów produkcji i handlu żywnością, w związku z wydanym rozporządzeniem nr 2021/2117 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina i (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii.

Oświadczenia dotyczą następujących zagadnień:
  • aktywnego zaangażowania się na szczeblu wielostronnym, jeśli chodzi o stosowanie norm sanitarnych i środowiskowych UE do przywożonych produktów rolnych
  • przepisów o wspólnej organizacji rynku, związanych z unijnym sektorem cukru
  • stosowania unijnych norm zdrowotnych i środowiskowych do importowanych produktów rolnych
  • przeglądu tolerancji importowych i kodeksowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (MRL)
  • wartości odżywczej wina i aromatyzowanych produktów sektora wina oraz wykazu składników na etykiecie

W oświadczeniach unijne instytucje wskazują m.in. planowane dalsze działania zmierzające do zapewnienia większej spójności między normami sanitarnymi i środowiskowymi mającymi zastosowanie do produktów rolnych w Unii Europejskiej, a normami mającymi zastosowanie do przywożonych produktów rolnych, zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego. Ponadto przyszłe kierunki polityki mogą objąć także kwestie związane z rynkiem i narzędziami zarządzania kryzysowego, przejrzystością rynku w łańcuchu dostaw cukru, stosunkami umownymi między plantatorami buraków i producentami cukru, jak również handlem międzynarodowym i ewolucją biogospodarki.

W odniesieniu do wina i aromatyzowanych produktów sektora wina Komisja Europejska uważa, że obecny kompromis w sprawie etykietowania tych wyrobów w odniesieniu do wykazu składników i informacji o wartości odżywczej nie może być postrzegany jako precedens w kontekście przyszłego wniosku ustawodawczego i negocjacji, i zastrzega sobie prawo do dostosowania wymogów dotyczących etykietowania wszystkich win do unijnego planu walki z rakiem.

Treść oświadczeń jest dostępna na stronie eur-lex.europa.eu

Źródło: PFPŻ ZP

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij