Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Wyniki raportu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – żywność wysokiej jakości
Przed polską branżą żywności wysokiej jakości pojawiają się przede wszystkim wyzwania technologiczne (automatyzacja procesów produkcyjnych) oraz gospodarcze (zrównoważony rozwój) – wynika z Raportu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – żywność wysokiej jakości.

Badania, prowadzone we współpracy z ekspertami Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości oraz PFPŻ ZP, mają na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie wyzwań, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych.

Raport prezentuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców sektora żywności wysokiej jakości oraz pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach tej branży. Zestawienie ze sobą potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz kompetencji, jakimi dysponują pracownicy pozwoliło określić obszary niedopasowań oraz sformułować rekomendacje, adresatem których są instytucje kształcenia, podmioty rynku pracy oraz sami pracodawcy.

Wywiady oraz panele eksperckie, realizowane w ramach badań jakościowych, umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów oddziałujących na branże oraz czekających ją w najbliższych latach wyzwań. Czas realizacji badania – od listopada 2020 r. do lipca 2021 r. – przypadł w okresie pandemii COVID-19, co dodatkowo pozwoliło uchwycić zmiany w sektorze wywołane tą bezprecedensową sytuacją.

Wierzymy, że prezentowane wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych oraz przyszłych pracowników sektora żywności wysokiej jakości, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w branży.

Pobierz raport - wersja skrócona>>

Pobierz raport - wersja pełna>>


Wybrane wnioski:

  • Przed polską branżą żywności wysokiej jakości pojawiają się przede wszystkim wyzwania technologiczne (automatyzacja procesów produkcyjnych) oraz gospodarcze (zrównoważony rozwój) – wynika z Raportu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – żywność wysokiej jakości #POWER #FunduszeUE.
  • W ciągu ostatnich 12 miesięcy zatrudnienie w branży było stabilne: ¾ firm, niezależnie od podsektora, utrzymało w czerwcu 2021 r. poziom zatrudnienia na poziomie z czerwca 2020 r.
  • Według pracodawców z branży istotnymi barierami w pozyskaniu kandydatów (szczególnie młodych) do pracy oraz przyczyną braków kadrowych są warunki pracy, stosunkowo niski poziom wynagrodzeń oferowanych pracownikom, a także mało atrakcyjny wizerunek pracodawców.
  • W firmach, które prowadziły procesy rekrutacyjne, najczęściej poszukiwani byli: piekarze, cukiernicy, a także magazynierzy i pracownicy produkcji.
  • Pracodawcy wysoko oceniają umiejętności pracowników. Zdaniem niemal ¾ pracodawców, umiejętności pracowników są w pełni zadowalające, nie ma potrzeby ich doskonalenia, a zdaniem ¼ pracodawców umiejętności są zadowalające, ale w pewnych obszarach pracownicy wymagają rozwoju. Ponad 80% pracowników ocenia oferowane przez pracodawców sposoby rozwoju zawodowego jako wystarczające.

Źródło: PARP


Bez tytułu

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij