Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Spotkania ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej
Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra 4 marca 2022 r. uczestniczył w spotkaniu ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier) oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (GV4+4), z udziałem komisarza UE ds. rolnictwa, Janusza Wojciechowskiego. Rozmowy odbyły się w Wyszehradzie, w którym ponad 30 lat temu narodziła się idea współpracy państw naszego regionu.

Cel spotkania

Spotkanie służyło zacieśnieniu kontaktów i zbliżaniu stanowisk na rzecz skuteczniejszej realizacji interesów krajów Europy Środkowej na forum Unii Europejskiej.

Ministrowie rolnictwa podkreślali, że spotkanie odbywa się w bardzo trudnym momencie, kiedy zaatakowana przez Rosję Ukraina bohatersko walczy o swoją suwerenność. Wobec wojny na wschodzie, kluczowego znaczenia nabierają kwestie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Europie i dostosowania unijnych strategii do nowych wyzwań.

Plany Strategiczne

Głównym tematem rozmów były kwestie związane z procesem przyjmowania i oceny Planów Strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej. Minister Krzysztof Ciecióra podkreślił, że Polska była jednym z pierwszych państw, które przekazały Komisji Europejskiej kompletny projekt Planu Strategicznego.

– Mamy nadzieję, że oficjalne uwagi zgłaszane przez Komisję Europejską będą wyczerpujące
i kompleksowe oraz nie będą wykraczały poza wcześniej zgłoszone kwestie, aby nie opóźniać procedury przyjęcia dokumentu – zaznaczył polski wiceminister.

Podkreślił, że priorytetem Polski we wsparciu w ramach Planu Strategicznego są małe i średnie gospodarstwa. Realizując cel bardziej sprawiedliwego rozdziału wsparcia dochodów, Polska zamierza wdrażać uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów.

Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra poinformował także o rozpoczęciu prac nad systemem wdrożeniowym Planu. 

– Dokładamy starań, aby system ten był prosty i transparentny dla beneficjentów, a służby doradcze przygotowane do zapewnienia odpowiednich usług dla rolników – zaznaczył przedstawiciel Polski.

Odnosząc się do planów KE dotyczących stosowania środków ochrony roślin, wiceminister Ciecióra wyraził obawy, że cele redukcyjne, jakie powinny osiągnąć państwa członkowskie, nie uwzględniają różnic w „chemizacji rolnictwa” i stawiają w trudniejszej sytuacji państwa o niższym poziomie zużycia środków ochrony roślin, w tym Polskę i kraje poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej. Zaproponował wzmocnienie współpracy państw regionu celem skutecznego prezentowania wspólnego stanowiska w ramach przyszłych prac grup roboczych Rady.

Wspólna Deklaracja

W konkluzjach rozmów na ten temat ministrowie podpisali Wspólną Deklarację Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii w sprawie wkładu ich Planów Strategicznych WPR w bardziej sprawiedliwe i ekologiczne rolnictwo europejskie. Dokument zawiera szereg istotnych postulatów i jest ważnym, wspólnym głosem krajów naszego regionu w dalszej dyskusji na forum UE.

Rolnictwo węglowe

Drugim tematów rozmów Ministrów były kwestie dotyczące zrównoważonych cykli węglowych i roli rolnictwa oraz ochrony gleby w osiągnięciu celów neutralności klimatycznej.

– Polska dostrzega potencjał rolnictwa węglowego i związanych z nim celów zwiększenia pochłaniania węgla przez systemy rolnicze oraz utrzymania już zmagazynowanego węgla w glebie. Uważamy jednak, że rolnicy powinni być za te działania odpowiednio wynagradzani  powiedział  podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra podczas posiedzenia.

Podkreślił przy tym znaczenie wspólnych działań realizowanych w obszarze badań i innowacji, z udziałem wszystkich interesariuszy – rolników, przedstawicieli nauki, instytutów badawczych i doradztwa rolniczego. Poinformował, że część praktyk wpisujących się w rolnictwo węglowe została już zaplanowana w polskim Planie Strategicznym WPR 2023-2027.

Krótkie łańcuchy dostaw

Ministrowie rolnictwa dyskutowali także na temat zrównoważonych systemów żywnościowych i krótkiego łańcucha dostaw.

– W Polsce wprowadzono wiele regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa żywności, zawierających ułatwienia w prowadzeniu działalności przez rolników produkujących żywność na małą i średnią skalę.” – podkreślił wiceminister Ciecióra.

Poinformował także o preferencjach podatkowych i przepisach krajowych, które obligują gminy do wyznaczenia w piątki i soboty miejsc do prowadzenia handlu przez rolników w zakresie produktów wytworzonych w ich gospodarstwie rolnym.

W podsumowaniu tego tematu ministrowie przyjęli konkluzje zawierające najważniejsze kwestie dotyczące zrównoważonych systemów żywnościowych z punktu widzenia współpracy regionalnej.


Źródło: MRiRW


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij