Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Przyszłość Europy: Konferencja omawia propozycje działań dla UE
Ponieważ Konferencja w sprawie przyszłości Europy wchodzi w fazę końcową, 25-26 marca odbyło się posiedzenie plenarne, na którym przeanalizowano konkretne, przygotowane wcześniej propozycje.

sesji plenarnej Konferencji w Strasburgu wzięli udział obywatele i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, parlamentów krajowych, rządów, instytucji UE, władz regionalnych i lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych.


W ciągu dwóch dni uczestnicy spotkali się najpierw w grupach roboczych, aby przedyskutować propozycje działań UE w poszczególnych obszarach, a następnie wspólnie na sesji plenarnej, aby dokonać przeglądu postępów.

Grupy robocze skupiają się na zaleceniach przygotowanych przez europejskie i krajowe panele obywatelskie, a także na pomysłach zgłoszonych za pośrednictwem platformy cyfrowej Konferencji. Jednocześnie Rosyjska inwazja na Ukrainę wysuwa na pierwszy plan nowe wyzwania, które należy rozważyć.


Grupy robocze: stan prac

Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie

Podczas gdy przedstawiciele obywateli w tej grupie roboczej skupili się na potrzebie zwiększenia ochrony socjalnej i bezpieczeństwa socjalnego, inni członkowie sesji plenarnej mówili o wspieraniu przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także o promowaniu innowacji.


„Głównym punktem [dyskusji] było sprawdzenie, w jaki sposób możemy zapewnić pogodzenie wzrostu gospodarczego ze sprawiedliwością społeczną… Potrzebujemy postępu po obu stronach” powiedziała przewodnicząca grupy roboczej Iratxe García Pérez, hiszpańska eurodeputowana z Grupy S&D. Podkreśliła społeczne i ekonomiczne konsekwencje wojny na Ukrainie i powiedziała, że należy zająć się ubóstwem energetycznym i bezpieczeństwem żywnościowym.


Kultura, edukacja, młodzież i sport

Wśród omawianych tematów znalazły się: uznawanie kwalifikacji zawodowych, wsparcie dla młodych ludzi próbujących wejść na rynek pracy oraz zaangażowanie ich w życie polityczne. Mówcy stwierdzili, że różnorodność jest częścią tożsamości UE i że chcą wspierania wielojęzyczności, bo sprzyja mobilności.


Transformacja cyfrowa

Mówcy stwierdzili, że UE powinna wyznaczać światowe standardy w sferze cyfrowej. „Wspólnym celem jest to, że UE musi być bardziej ambitna i stać się liderem w dziedzinie łączności cyfrowej; dyskusja dotyczy tego, jak to zrobić" powiedziała Assita Kanko, belgijska posłanka z grupy EKR.


Demokracja europejska

Wśród propozycji grupy roboczej ds. demokracji znalazły się ogólnounijne referenda, wprowadzenie ogólnounijnych list wyborczych w wyborach do UE oraz przyznanie Parlamentowi Europejskiemu prawa inicjatywy ustawodawczej. Wielu uczestników wezwało do zwiększenia udziału obywateli w życiu politycznym.


Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo

Wśród problemów poruszanych przez tę grupę znalazły się m.in. ataki na praworządność, wolność mediów i dezinformacja. Daniel Freund, niemiecki eurodeputowany z grupy Zielonych/WSE, ostrzegł przed odrzucaniem najbardziej ambitnych i dalekosiężnych propozycji, w szczególności związanych z sankcjami za łamanie praworządności: „Te propozycje należy traktować poważnie i nie można ich odrzucać, ponieważ wymagają bardziej ambitnych reform lub nawet zmian traktatowych".


Zmiany klimatu i środowisko

Budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, usprawnienie transportu publicznego i promowanie zrównoważonej konsumpcji pozostają kluczowymi celami, ale wojna w Ukrainie położyła nowy nacisk na zmniejszenie zależności energetycznej i promowanie lokalnej produkcji żywności, powiedzieli uczestnicy plenarnej.

Członkowie grupy roboczej stwierdzili, że nie ma zgodnego stanowiska co do przyszłości energii jądrowej, ponieważ nawet jeśli nie emituje ona gazów cieplarnianych, istnieją obawy dotyczące składowania odpadów jądrowych.


Zdrowie

Propozycje w tej dziedzinie obejmują ustanowienie minimalnych standardów opieki zdrowotnej, promowanie zdrowego stylu życia i zapewnienie wszystkim dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Mówcy zgodzili się, że opieka zdrowotna powinna być powszechnym prawem, i nalegali na zwiększenie kompetencji UE w tej dziedzinie.


UE w świecie

Wzmocnienie autonomii UE, wykorzystanie pozycji UE wynikającej z bycia blokiem handlowym do wpływania na standardy społeczne i środowiskowe za granicą oraz usprawnienie procesu decyzyjnego w UE to niektóre z zagadnień poruszonych w obszarze polityki zagranicznej.

Andrius Kubilius, eurodeputowany EPL z Litwy, wezwał do wprowadzenia w Radzie zasady głosowania większością kwalifikowaną w sprawach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, przywołując historyczny przykład Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w którym wymóg jednomyślności w podejmowaniu decyzji parlamentarnych był wykorzystywany przez obce mocarstwa. Kubilius wezwał również do wyraźniejszego zaangażowania w rozszerzenie UE.


Migracja

Ponieważ do UE przybyły blisko cztery miliony ukraińskich uchodźców, mówcy stwierdzili, że Unia powinna określić zapotrzebowanie gospodarki na wykwalifikowaną siłę roboczą, zapewnić migrantom sprawiedliwe warunki pracy i zreformować system przyjmowania migrantów, który powinien opierać się na solidarności i podziale odpowiedzialności.


Kolejne kroki

Grupy robocze przedstawią projekty swoich propozycji na następnej sesji plenarnej Konferencji 8-9 kwietnia. Ostateczne stanowisko zostanie opracowane na sesji pod koniec kwietnia. Wyniki Konferencji zostaną przedstawione podczas wydarzenia 9 maja.


Źródło: PE


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij