Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Wspólny komunikat MKiŚ oraz MRiRW
Ministrowie Klimatu i Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisali rozporządzenie ws. dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych. Jest to kolejny krok w rozwoju spółdzielni energetycznych. Dokument został opublikowany 30 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 703).

Ministrowie są zgodni, że spółdzielnie energetyczne mogą stanowić ważny element budowania bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze lokalnym, a w konsekwencji krajowym. Umożliwiają one bowiem zaangażowanie lokalnych społeczności w transformację energetyczną w sposób zrównoważony.


– Mam nadzieję, że wspólnie wypracowane rozwiązania ujednolicą sposób rozliczania tych podmiotów pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, a opracowane zasady rozliczeń będą atrakcyjne i przejrzyste dla członków spółdzielni oraz rozwieją dotychczas istniejące wątpliwości w zakresie ich realizacji. Dzięki temu staną się one zachętą do powstawania nowych podmiotów na obszarach wiejskich, które są słabiej zelektryfikowane – podkreśla Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.


– Cieszy mnie, że w ramach dobrej współpracy obu resortów udało się wypracować rozwiązanie przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców obszarów wiejskich z wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Po zakończeniu notyfikacji technicznej, mamy rozporządzenie, które określa jasne i jednolite zasady dla przedsiębiorstw energetycznych w rozliczeniach ze spółdzielniami energetycznymi. Mam nadzieję, że to ułatwi mieszkańcom obszarów wiejskich podejmowanie współpracy na rzecz obniżenia kosztów pozyskania energii oraz poprawy warunków życia i prowadzenia działalności - stwierdza Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk. 


– Zdaję sobie sprawę, że powstawanie spółdzielni energetycznych jest procesem długotrwałym i wymaga przede wszystkim inicjatywy oraz porozumienia potencjalnych członków spółdzielni, tj. rolników, mieszkańców, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego. Podobnie jak to miało miejsce w innych krajach proces tworzenia spółdzielni energetycznych może trwać nawet kilka lat. Dlatego, aby przyśpieszyć ten proces w Polsce zapewniliśmy wsparcie eksperckie dla tworzenia pierwszych, pilotażowych spółdzielni energetycznych w ramach projektu „Ronaldo”, finansowanego w ramach środków UE. Praktyczne doświadczenia z zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych będą najlepszym przykładem dla kolejnych zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich – dodał Premier Kowalczyk.


Rozporządzenie jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego  w art. 38c ust. 14 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz.610, z późn. zm.), które nakłada na ministra właściwego ds. klimatu obowiązek określenia w porozumieniu z ministrem właściwym ds. rozwoju wsi szczegółowego:


1. zakresu oraz sposobu dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilości energii;


2. sposobu dokonywania rozliczeń oraz sposobu wyliczania opłat z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej członków;


3. zakresu danych pomiarowych:

  • przekazywanych między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz sposób przekazywania tych danych,
  • udostępnianych przez sprzedawcę spółdzielni energetycznej i poszczególnym członkom tej spółdzielni oraz sposób udostępniania tych danych w systemie teleinformatycznym;
4. zakresu informacji dotyczących rozliczenia;

5. podmiotowego zakresu spółdzielni energetycznej.


Rozporządzenie obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.


Źródło: MRiRW


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij