Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Nowy podział kompetencji w Ministerstwie Zdrowia
W dniu 15 kwietnia br. ogłoszone zostało Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

W Zarządzeniu przewidziano nowy rozdział kompetencji pomiędzy członkami kierownictwa resortu.

Zgodnie z nowym podziałem kompetencyjnym, Minister:

1) jest członkiem:

a) Rady Dialogu Społecznego,

b) Komitetu do Spraw Europejskich,

c) Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;

3) sprawuje nadzór nad:

a) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,

b) Głównym Inspektorem Sanitarnym,

c) Prezesem Biura do spraw Substancji Chemicznych,

d) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

4) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez m.in.:

g) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,

j) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

k) Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,

 

Sekretarz Stanu Waldemar Kraska:

1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków;

2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań m.in. przez Departament Zdrowia Publicznego (z wyłączeniem zakresu uzależnień);

4) nadzoruje działalność m.in. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

5) odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia;

6) podpisuje, w zastępstwie Ministra, akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Dziennik Ustaw” oraz „Monitor Polski” i Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia;

7) dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich;

 

Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski:

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji,

 

Zarządzenie jest dostępne na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/39/Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij