Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I kwartale 2022 r.
Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-III 2022 roku.

  • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 16,7% w stosunku do ubiegłego roku (w samym marcu produkcja wzrosła o 17,3% r/r.).
  • Zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 2,3% wyższe niż przed rokiem.
  • Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 338 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11,7%.
  • Wydajność w przemyśle wzrosła przeciętnie o 15,2%.
  • Handel zagraniczny w okresie styczeń–luty 2022 r.: eksport +18,6%, import +31,4%.

 

Komentarz GUS dot. cen w I kwartale 2022:

Obserwowano dalsze nasilenie inflacji zapoczątkowane w ub. roku. W marcu br. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku po raz pierwszy od ponad dwudziestu lat był dwucyfrowy. Dalszemu przyspieszeniu uległo wysokie tempo wzrostu cen w zakresie transportu oraz cen związanych z mieszkaniem, w większym stopniu niż w lutym br. wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych. Również tempo wzrostu cen producentów było najwyższe od wielu lat.

W marcu br. tempo wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku wyniosło 20,0%, a ceny artykułów spożywczych wzrosły o 16,5%.

 

Sprzedaż w produkcji artykułów spożywczych (stanowiąca ok. 15% produkcji sprzedanej przemysłu ogółem):

W okresie styczeń–marzec br. była o 9,7% wyższa niż rok wcześniej (kiedy wzrosła o ok. 4%). Wzrost sprzedaży notowano w większości grup tego działu, w tym największy w przetwarzaniu i konserwowaniu owoców i warzyw – o ok. 20%. Wyraźnie zwiększyła się też sprzedaż w produkcji wyrobów piekarskich i mącznych, produkcji gotowych pasz i karmy dla zwierząt oraz wytwarzaniu wyrobów mleczarskich, a w mniejszym stopniu – w przetwarzaniu i konserwowaniu mięsa oraz produkcji wyrobów z mięsa, produkcji olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz pozostałych artykułów spożywczych. Spadła ona natomiast w wytwarzaniu produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych oraz przetwarzaniu i konserwowaniu ryb, skorupiaków i mięczaków (odpowiednio o ok. 14% i ok. 7%).

 

Komentarz Krajowej Izby Gospodarczej, której PFPŻ ZP jest członkiem:

Dane za pierwszy kwartał br. prezentują się – szczególnie w przypadku przemysłu – bardzo pozytywnie. Pomimo spodziewanych w wyniku agresji na Ukrainę problemów, produkcja osiągnęła w marcu ponadstandardowe wzrosty, podbijając dodatkowo wynik całego kwartału. Wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku (czego przykładem może być decyzja o wstrzymaniu przez Rosję dostaw gazu do Polski), prognozy rozwoju sprzedaży dla poszczególnych branż w kolejnych miesiącach obarczone są dużą niepewnością.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij