Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
O transformacji systemów żywnościowych na FAO w Łodzi
Sekretarz stanu Ryszard Bartosik i podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra reprezentowali Polskę podczas 33. Sesji Konferencji Regionalnej FAO dla Europy, odbywającej się 10–13 maja br. w Łodzi. Głównymi tematami wystąpień były bezpieczeństwo żywnościowe w czasie wojny i transformacja systemów żywnościowych.

Wiceminister Krzysztof Ciecióra zaprezentował polskie stanowisko w punkcie nt. agresji rosyjskiej na Ukrainę. Odnosząc się do negatywnych skutków wojny na Ukrainie, wiceminister przypomniał, że stanowią one kolejne wyzwanie dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Bezpieczeństwo żywnościowe w kontekście wojny

– Wojna i jej skutki zagrażają światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu i stabilności politycznej na świecie. Ta wojna stanowi kolejne, po pandemii COVID-19, wyzwanie dla społeczności światowej w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 – powiedział wiceminister Ciecióra.

Podkreślił on także determinację Polski i innych krajów w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywnościowego na świecie oraz wsparcia uchodźców, rolników i konsumentów.

Wynikiem ministerialnej debaty było przyjęcie decyzji zawierającej propozycje działań do realizacji przez FAO, oczekiwanych przez państwa członkowskie regionu.

W trakcie dalszej debaty delegacja Rosji zakwestionowała propozycję 44 państw członkowskich w sprawie przyjęcia decyzji zawierającej listę oczekiwanych działań, które miałyby być podjęte przez FAO. Wypowiedź rosyjska podważała wpływ wojny na Ukrainie na bezpieczeństwo żywnościowe i zawierała niezgodne z prawdą zarzuty i ataki, m.in. wobec Polski. Dlatego wiceminister Bartosik zgłosił stanowczy protest wobec wypowiedzi Rosji.

Przekształcone systemy żywnościowe w Europie i Azji Środkowej

W dalszej części sesji wiceminister Ryszard Bartosik zaprezentował polskie stanowisko wobec jednego z wiodących tematów Konferencji, tj.: „Droga do przekształconych systemów żywnościowych w Europie i Azji Środkowej – regionalne działania w celu wdrożenia Ram strategicznych FAO 2022–2031”.

Wiceminister Bartosik zaprezentował uczestnikom Konferencji polskie działania zmierzające do transformacji systemów żywnościowych, dotyczące m.in. zdrowia publicznego i pomocy żywnościowej, a także priorytety uwzględnione w polskim Planie Strategicznym.


– W Polsce Krajowy Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2023–2027 będzie wspierać zrównoważony rozwój rolnictwa, w tym m.in. promować zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku – mówił sekretarz stanu Ryszard Bartosik.


– Będzie też sprzyjać ochronie zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i powietrze, oraz produkcji i wykorzystaniu zrównoważonej energii. Wspierany będzie rozwój innowacyjności w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także upowszechniane będą rozwiązania naukowe i innowacyjne, w tym cyfrowe – dodał.


Wiceminister Bartosik zwrócił również uwagę na to, w jaki sposób Polska realizuje założenia strategiczne FAO.


– Polska jest zaangażowana w realizację ram strategicznych FAO 2022–2031, zakładających osiągnięcie bardziej efektywnych, inkluzyjnych, odpornych i zrównoważonych systemów żywnościowych poprzez walkę z ubóstwem, głodem i nierównościami – powiedział wiceminister Bartosik.


33. Sesja Konferencji Regionalnej FAO dla Europy potrwa do piątku 13 maja. Polska jest gospodarzem konferencji po raz drugi.Źródło: MRiRW


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij