Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Apel PFPŻ ZP o uwzględnienie potrzeb branży żywnościowej w systemie dofinansowania do kosztów energii elektrycznej i gazu
PFPŻ ZP wystosowała do Ministra Rozwoju i Technologii oraz Minister Klimatu i Środowiska wniosek dotyczący przyjętych przez Komisję Europejską tymczasowych ram kryzysowych umożliwiających państwom członkowskim korzystanie z elastyczności przewidzianej w zasadach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki.
Federacja apeluje o stworzenie regulacji uwzględniających potrzeby branży żywnościowej w systemie dofinansowania do kosztów energii elektrycznej i gazu, co umożliwi jej niezakłócone funkcjonowanie, a w konsekwencji zapewnieni bezpieczeństwo żywnościowe kraju.


Członkowie Federacji z zadowoleniem powzięli wiadomość, iż Komisja Europejska przyjęła w dniu 23 marca 2022 r. tymczasowe ramy kryzysowe, aby umożliwić państwom członkowskim korzystanie z elastyczności przewidzianej w zasadach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W tymczasowych ramach kryzysowych, opartych na art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("TFUE"), uznano, że gospodarka UE doświadcza poważnych zakłóceń i aby temu zaradzić przewiduje się m.in. pomoc przedsiębiorcom na rekompensatę wysokich cen energii, które wynikają z dużego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej. 

Federacja reprezentując polski przemysł żywnościowy występuje o zwrócenie szczególnej uwagi przy tworzeniu krajowych regulacji opartych na tymczasowych ramach kryzysowych na potrzebę wsparcia sektora żywnościowego, będącego sektorem strategicznym w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju.

Należy zauważyć, iż ze względu na wpływ na ludzkie zdrowie, przetwórstwo spożywcze podlega licznym regulacjom prawnym, określającym standardy jakości żywności. Przestrzeganie tych regulacji wymaga spełnienia obowiązujących w UE norm sanitarnych oraz dotyczących ochrony środowiska, co oznacza ponoszenie znacznych nakładów inwestycyjnych. Tworzy to istotne bariery wejścia na rynek przetwórstwa spożywczego. Co więcej, konkurencyjność już działających przedsiębiorstw sektora w znacznej mierze zależy od ich zdolności dostosowania się do norm i standardów wymaganych przez przepisy Unii Europejskiej.

Obserwowany drastyczny wzrost energii w całej Europie szczególnie odczuje branża spożywcza. Gaz oraz prąd są bowiem głównymi nośnikami energii w procesach przetwórstwa żywności. Ponadto zapewnia on również ciągłość łańcucha chłodniczego w dystrybucji żywności.

Wiele zakładów przetwórczych zainwestowało w instalacje oparte na wykorzystaniu gazu ziemnego ze względów środowiskowych, dążąc do redukcji śladu węglowego i obniżenia kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Gaz jest także wykorzystywany szeroko w całym łańcuchu produkcji żywności, zaczynając od produkcji nawozów, produkcji rolnej, półproduktów i dodatków do żywności, a kończąc na transporcie.

Przykładowo wskazujemy na wzrosty kosztów u producentów cukru w okresie styczeń 2021 – styczeń 2022:
  • Personel 9,20%
  • Energia elektryczna 27,5% - 34,08%
  • Opłata mocowa 34,65%
  • Węgiel 5% - 25,98%
  • Certyfikaty CO2 152,07%
  • Surowiec 29,66%
  • Stawka transportowa 12,6% - 28,79%
  • Outsourcing 11 % (np. ochrona w związku ze wzrostem płacy minimalnej)
  • Opakowania: 18% - 53,80%

Jedna z firm członkowskich PFPŻ ZP, produkująca żywność i zatrudniająca w Polsce ponad 3600 pracowników w wielu obszarach, takich jak produkcja, sprzedaż i logistyka, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wskazała, iż:
1. Koszty energii wzrosły ponad 3-krotnie, (3.3x, 3.9x gaz i 2.1x elektryczność).
2. Udział kosztów energii wzrósł z 10% do ponad 30% wydatków produkcyjnych nie licząc kosztów materiałów.
3. Ten wzrost przekłada się na 5% wzrost całkowitego kosztu produktu.

W związku z powyższym, Polska Federacja Producentów Żywności zwraca się z wnioskiem o stworzenie regulacji uwzględniających potrzeby branży żywnościowej w systemie dofinansowania do kosztów energii elektrycznej i gazu, co umożliwi jej niezakłócone funkcjonowanie, a w konsekwencji zapewnieni bezpieczeństwo żywnościowe kraju.

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij