Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
O sprawach rolnictwa Europy Środkowej
Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra uczestniczył w spotkaniu Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier) oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (GV4+4). Wziął w nim także udział komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Cel spotkania

Spotkanie w słowackim Pezinok służyło zbliżeniu stanowisk na rzecz skuteczniejszej realizacji interesów krajów Europy Środkowej na forum Unii Europejskiej.

Ministrowie Rolnictwa państw poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej podkreślili, że spotkanie odbywa się w bardzo trudnym momencie, kiedy kwestie bezpieczeństwa żywnościowego mają szczególne znaczenie, a jedność krajów naszego regionu jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek.

Unijne rozporządzenie ws. stosowania środków ochrony roślin

Ministrowie wymienili poglądy nt. projektu nowelizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Wiceminister Ciecióra poinformował, że Polska nie akceptuje rozwiązań zaproponowanych przez KE, gdyż stwarzają one zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, mogą prowadzić do zwiększenia uzależnienia Unii Europejskiej od importu żywności i osłabienia odporności na sytuacje kryzysowe.

– Rozwiązania zaproponowane przez Komisję Europejską nie gwarantują równego traktowania państw członkowskich i mogą zakłócać konkurencyjność na wspólnym rynku. Spowodują przy tym osłabienie konkurencyjności unijnego rolnictwa, ponieważ jednocześnie brak jest propozycji rozwiązań zapewniających egzekwowanie analogicznych wymagań wobec żywności importowanej na rynek europejski z państw trzecich – powiedział wiceminister Ciecióra.

Podkreślił, że jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku państw o niskim zużyciu środków ochrony roślin.

– Radykalne ograniczenie stosowania pestycydów w naszych krajach może spowodować brak możliwości zapewnienia ochrony roślin, a tym samym utrzymania produkcji – powiedział podsekretarz stanu.

– Państwa członkowskie powinny mieć możliwość określania na poziomie krajowym działań ukierunkowanych na ograniczenie zależności rolnictwa od chemicznych środków ochrony roślin z uwzględnieniem lokalnej specyfiki, zgodnie z zasadą pomocniczości – dodał wiceminister Ciecióra.

Wiceszef polskiego resortu rolnictwa podkreślił znaczenie dotychczasowej bardzo intensywnej współpracy krajów GV4+4 na forum UE w tym zakresie. Zaznaczył, że dzięki niej możliwe jest obecnie prezentowanie silnego stanowiska państw naszego regionu podczas posiedzeń Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH).

Rolnictwo węglowe

Podczas spotkania dyskutowano również nt. rolnictwa węglowego. Wiceminister Ciecióra podkreślił, że w Polsce dostrzegamy potencjał praktyk mających na celu redukcję emisji i sekwestracji węgla w glebie. Zaznaczył, że rolnicy powinni być za te działania wynagradzani, a system wsparcia rolnictwa węglowego powinien być odpowiednio finansowany.

W konkluzjach rozmów na ten temat Ministrowie podpisali Wspólną Deklarację Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii ws. wyzwań i możliwości stojących przed państwami członkowskimi w związku z inicjatywami UE w zakresie rolnictwa węglowego. Dokument zawiera szereg istotnych postulatów i jest ważnym, wspólnym głosem krajów naszego regionu w dalszej dyskusji na forum UE.

Sytuacja na rynkach rolnych w związku z wojną w Ukrainie

Trzecim tematem rozmów Ministrów była sytuacja na rynkach rolnych w świetle konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

– Potrzebne jest większe zaangażowanie i wsparcie Komisji Europejskiej dla podejmowanych przez Polskę od wielu miesięcy działań na rzecz zwiększenia przepustowości polsko-ukraińskich przejść granicznych – zaznaczył wiceminister Ciecióra.

Podkreślił, że wobec konieczności zapewnienia ciągłości dostaw energii i paliw do produkcji żywności potrzebna jest również rewizja unijnej polityki w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii.

– Należy umożliwić krajom członkowskim stosowanie różnego rodzaju krajowych instrumentów, które będą zmierzały do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w oparciu o własne zasoby państw – zauważył podsekretarz stanu.

O doniesieniach ws. zanieczyszczenia pasz w Polsce z ministrami ds. rolnictwa Czech i Słowacji

Na marginesie spotkania wiceminister Krzysztof Ciecióra rozmawiał z ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej Zdenkiem Nekulą i ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Słowacji Samuelem Vlčanem nt. medialnych doniesień dotyczących zanieczyszczenia pasz sprzedawanych w Polsce. Wiceminister Ciecióra zapewnił, że właściwe organy w Polsce prowadzą szczegółowe śledztwo w tej sprawie. Wyniki dotychczas wykonanych badań nie wykazują przekroczeń obowiązujących norm, a materiały paszowe i pasze z nich wyprodukowane nie stanowiły zagrożenia dla żywności pochodzenia zwierzęcego.

Źródło: MRiRW


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij