Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Konsultacje komunikatu „Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska w 2022 r. Odwrócenie tendencji dzięki przestrzeganiu prawa ochrony środowiska”
Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje o prowadzonych pracach nad stanowiskiem Rządu RP do opublikowanego 8 września 2022 r. dokumentu: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska w 2022 r. Odwrócenie tendencji dzięki przestrzeganiu prawa ochrony środowiska COM(2022) 438.

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (Environmental Implementation Review, EIR 2022) jest trzecim z rzędu po dwóch poprzednich z roku 2017 i 2019. Celem EIR jest poprawa wdrażania unijnych przepisów i polityk ochrony środowiska w państwach członkowskich UE dzięki zidentyfikowaniu luk we wdrażaniu i ich przyczyn.

Pakiet EIR 2022 to komunikat przedstawiający stan wdrażania prawa ochrony środowiska w UE wraz z załącznikiem wskazującym tzw. działania priorytetowe. Integralną częścią przeglądu są również sprawozdania poszczególnych państw członkowskich dotyczące wszystkich istotnych obszarów tematycznych z zakresu środowiska zgodnie z informacjami dostępnymi do końca maja 2022 r. W sprawozdaniach podkreślono główne wyzwania i osiągnięcia każdego państwa członkowskiego we wdrażaniu unijnych przepisów i polityk w zakresie ochrony środowiska. Obszary tematyczne dotyczące środowiska, o których mowa w EIR, to:

  • gospodarka o obiegu zamkniętym i gospodarka odpadami,
  • różnorodność biologiczna i kapitał naturalny,
  • zero zanieczyszczeń (jakość powietrza, emisje przemysłowe, zapobieganie poważnym awariom przemysłowym, hałas, jakość wody i gospodarka wodna, chemikalia),
  • działania w dziedzinie klimatu.

Komunikat i dokumenty towarzyszące są dostępne na stronie Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych stron o przekazanie komentarzy, uwag i opinii, które mogą być pomocne przy opracowywaniu stanowiska Rządu RP. Stanowiska można przesyłać do 18 października 2022 r. na adres e-mail: sekretariatdsm@klimat.gov.pl


Źródło: MKiŚ


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij