Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Dioksyny i dioksynopodobne PCB w produktach pochodzenia zwierzęcego - opublikowane zmiany rozporządzenia 1881/2006
W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym UE L 274 zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2002 z dnia 21 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn i dioksynopodobnych PCB w niektórych środkach spożywczych.

Zmiana rozporządzenia 1881/2006 polega na:


  • ustanowieniu najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn oraz sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB w środkach spożywczych do tej pory nieobjętych prawodawstwem Unii w zakresie tych zanieczyszczeń, takich jak: mięso i produkty mięsne z kóz, koni, królików, dzików, dzikiego ptactwa i jeleniowatych oraz wątroba kóz, koni i dzikiego ptactwa;
  • rozszerzeniu istniejącego najwyższego dopuszczalnego poziomu tych zanieczyszczeń dotyczącego jaj kurzych na wszystkie jaja drobiowe z wyjątkiem jaj gęsich;
  • wprowadzeniu najwyższych dopuszczalnych poziomów w odniesieniu do mięsa z odwłoka skorupiaków, w szczególności kraba wełnistoszczypcego;
  • obniżeniu dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn oraz sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB w mleku i produktach mlecznych.

 

Rozporządzenie wejdzie w życie za dwadzieścia dni (dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), natomiast stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.

Środki spożywcze wymienione w załączniku do rozporządzenia, które zostały/zostaną zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2023 r., mogą pozostać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu ich przydatności do spożycia.

 

Link do opublikowanego rozporządzenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0064.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC

 

Źródło: Dziennik Urzędowy UEDodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij