Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Portal danych żywieniowych WHO
WHO uruchomiła 18 października Portal Danych Żywieniowych, opracowany przez Departament Żywienia i Bezpieczeństwa Żywności WHO.

Portal dostępny jest na stronie: https://platform.who.int/nutrition/nutrition-portals

 

Portal składa się z trzech baz danych:


- The WHO Micronutrients Database - baza danych o mikroskładnikach odżywczych została po raz pierwszy opracowana w 1991 r. jako część systemu informacji o wartościach odżywczych witamin i składników mineralnych (VMNIS), wcześniej znanego jako system informacji o niedoborach mikroskładników odżywczych. Po dokładnej ocenie bazy danych z perspektywy epidemiologicznej i informatyki zdrowia publicznego, został zaktualizowany i rozszerzony o 40 wskaźników stanu 17 mikroelementów lub stanów związanych z mikroelementami, obejmujących zarówno niedobór, jak i nadmiar.


- The WHO Global Database on Child Growth and Malnutrition - utworzona w 1986 r. baza ta jest prowadzona przez WHO, z istotnym wkładem wysiłków UNICEF-WHO-WB Joint Child Malnutrition Estimates (JME) jako międzynarodowy wysiłek w celu standaryzacji danych dotyczących wzrostu dzieci. Globalna baza danych WHO obejmuje badania populacyjne, które spełniają zestaw minimalnych kryteriów jakości danych. Narzędzie służy do wyszukiwania danych do badania statystyk dotyczących niedożywienia dzieci. Dane są sprawdzane pod kątem ważności i spójności, a surowe zestawy danych są analizowane zgodnie ze standardową procedurą w celu uzyskania porównywalnych wyników, na podstawie częstości występowania poniżej i powyżej określonych punktów odcięcia dla czterech wskaźników antropometrycznych, a mianowicie wagi do wzrostu, wzrostu do wieku, wagi do-wieku i wskaźnik masy ciała (BMI) do wieku.


- The Nutrition Landscape Information System (NLIS) - narzędzie internetowe, które dostarcza danych dotyczących żywienia i zdrowia w formie zautomatyzowanych profili krajów oraz dane do pobrania zdefiniowane przez użytkownika. Dane przedstawione w profilach krajowych są ustrukturyzowane przez ramy koncepcyjne UNICEF dotyczące przyczyn niedożywienia i mają na celu przedstawienie ogólnego obrazu stanu żywienia, zdrowia i rozwoju danego kraju na poziomie krajowym.

Dane w portalu są zdezagregowane według wieku, płci i rodzaju zamieszkania (wiejskie lub miejskie) zarówno w przypadku niedożywienia dzieci, jak i mikroelementów, a także według kwintyli zamożności i wykształcenia matki w przypadku niedożywienia dzieci.  Dane te umożliwiają kompleksowe zrozumienie tendencji w różnych grupach ludności oraz lepsze zarządzanie postępami w osiąganiu celów globalnych w kontekście sprawiedliwości. Dla mikroelementów portal zawiera wykresy i tabele dla kilku wskaźników żywieniowych, poprzez dostosowane opcje wizualizacji danych.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij