Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Apel do Premiera w sprawie maksymalnych cen energii elektrycznej dla dużych firm przetwórczych
PFPŻ ZP wspólnie z innymi organizacjami przekazała do Premiera apel ws. maksymalnych cen energii elektrycznej dla dużych firm przetwórczych. Kolacja 8 organizacji zwróciła uwagę, iż prowadzone prace nad ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. nie uwzględniają wsparcia dla dużych przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, w tym dużych spółdzielni rolniczych, których właścicielami są sami rolnicy.

Warszawa, 21.10.2022


Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Szanowny Panie Premierze,


Działając w imieniu i na rzecz polskiego sektora producentów i przetworów żywności jesteśmy głęboko zaniepokojeni przyszłością polskiego sektora przetwórstwa, mrożenia i przechowywania żywności.

Prowadzone prace nad ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk nr 2697), z uwzględnieniem autopoprawki z dnia 18.10.2022 r. (druk nr 2697-A) nie uwzględniają wsparcia dla dużych przedsiębiorstw sektora rolno - spożywczego, w tym dużych spółdzielni rolniczych, których właścicielami są sami rolnicy.

Zaproponowane zamiany nie gwarantują zastosowania mechanizmu ceny gwarantowanej dla dużych podmiotów, które są największymi producentami żywności, skupują i przetwarzają najwięcej żywności gwarantując konsumentom bezpieczeństwo dostaw żywności, a rolnikom gwarancję odbioru wyprodukowanych płodów rolnych. Musimy wyraźnie zaznaczyć, że brak takiego rozwiązania ograniczy skuteczność całego mechanizmu osłonowego. Spowoduje to, że dla ogromnej grupy podmiotów, ceny energii będą znacząco wyższe co przełoży się na ceny żywności. W dalszej konsekwencji spowoduje wygaszanie produkcji, na skutek zbyt wysokich kosztów produkcji, utratę rynków eksportowych, spowodowaną brakiem konkurencyjności polskich produktów na rynkach zewnętrznych. W kolejnych krokach oznaczać to będzie, że przetwórcy nie będą w stanie zagwarantować ciągłości odbiorów płodów rolnych od rolników.

Warto przy tym wyraźnie zaznaczyć, że to właśnie duże przedsiębiorstwa stanowią ponad 60 procent wartości produkcji oraz ponad 70 proc. wartości polskiego eksportu. Zawirowania w ciągłości produkcji skutkować będą gigantycznymi stratami zarówno dla sektora rolno - spożywczego jak i dla samych rolników.

Jesteśmy przekonani, że tak potężne zawirowania w łańcuchu produkcji żywności, jej magazynowania i dystrybucji zakończą się katastrofą polskiego sektora żywnościowego. Małe i średnie firmy, które także borykają się z gigantycznymi problemami, nie będą w stanie zaspokoić potrzeb związanych z wyżywieniem naszych obywateli.

Już teraz słyszymy od firm zrzeszonych w naszych organizacjach, że gigantyczne koszty produkcji stawiają pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie wielu zakładów, które dotychczas radziły sobie z i tak wysokimi kosztami działalności. Jednak tak ogromne ceny energii i gazu spowodować mogą ich zamknięcie i zaprzestanie produkcji oraz odbioru surowca od rolnika.

Decyzje te prowadzić będą do pogłębiającego się kryzysu żywnościowego i niepokojów społecznych. Dlatego apelujemy do Pana Premiera o natychmiastowe uwzględnienie dużych zakładów i spółdzielni przetwórczych oraz wielkopowierzchniowych mroźni w uchwalanych zmianach i włączenie dużych przedsiębiorstw do mechanizmów pomocowych.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o dopisane do listy beneficjantów mechanizmu wsparcia podmioty przetwarzające i przechowujące żywność zaliczane do kategorii dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 250 pracowników.

Licząc na natychmiastową Pana reakcję pozostajemy do dyspozycji.

Z poważaniem,

Polska Izba Mleka
Agnieszka Maliszewska
Dyrektor

Polska Federacja Producentów Żywności
Andrzej Gartner
Dyrektor Generalny

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Jerzy Wierzbicki
Prezes Zarządu

Związek Polskie Mięso
Witold Choiński
Prezes

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Jacek Zarzecki
Prezes zarządu

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza
Dariusz Goszczyński
Dyrektor Generalny

NSZZ Solidarność Przemysł Spożywczy
Zbigniew Sikorski
Przewodniczący

Związek Polskich Przetwórców Mleka
Marcin Hydzik
Prezes

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij