Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Wspólna deklaracja - 1 miliard euro na korytarze solidarnościowe w celu zwiększenia światowego bezpieczeństwa żywnościowego i pomocy dla ukraińskiej gospodarki
Komisja Europejska we współpracy z partnerskimi instytucjami finansowymi, takimi jak Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Światowy podejmie się finansowania działań w celu usprawnienia działania korytarzy solidarnościowych utworzonych w ramach reakcji Unii Europejskiej i państw członkowskich na rosyjską agresję wymierzoną przeciwko Ukrainie. Korytarze solidarnościowe to kluczowe korytarze przeznaczone dla eksportu produktów rolnych z Ukrainy, a także dla eksportu i importu innych towarów.

Komisja Europejska przeznaczy w pilnym trybie kwotę 250 mln euro na usprawnienie działania korytarzy solidarnościowych. W perspektywie krótkoterminowej będzie wspierać szybkie udoskonalenia, w szczególności za pośrednictwem ruchomego sprzętu, co pozwoli skracać czas oczekiwania i usprawniać przemieszczanie się przez przejścia graniczne i pokonywanie tras dostępu. W perspektywie średnioterminowej uruchomiony zostanie instrument „Łącząc Europę” oraz 50 mln euro, aby wspierać rozwój infrastruktury niezbędnej dla dalszego zwiększenia przepustowości korytarzy solidarnościowych.


We współpracy z partnerskimi instytucjami finansowymi, takimi jak Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Światowy, KE pragnie zapewnić podmiotom gospodarczym płynność, a także finansowanie niezbędnych napraw i zwiększania przepustowości. W szczególności:

  • Europejski Bank Inwestycyjny planuje zainwestować do końca 2023 r. nawet 300 mln euro w projekty, które pozwalają realizować cele korytarzy solidarnościowych. Jest to uzupełnienie działań, które zostały już zapowiedziane i które są już finansowane na Ukrainie; istotna część tych działań jest przeznaczona na modernizację dróg i kolei. Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja Europejska udostępniają wiedzę fachową zgromadzoną w ramach Jaspers (wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich), co pozwala identyfikować i przygotowywać transgraniczne projekty w obszarze transportu, które mają być finansowane w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i które mogą przyciągnąć potencjalne współfinansowanie przez EBI.
  • W oparciu o prace w terenie realizowane wspólnie z Komisją i wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami przez kilka miesięcy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zamierza zainwestować w korytarze solidarnościowe 300 mln euro w latach 2022–2023. Część tej kwoty przeznaczona zostanie na projekty, które już określono i które znajdują się na etapie zatwierdzania.
  • Grupa Banku Światowego przygotowuje – obok przygotowywania modeli transportu regionalnego, szybkiej oceny zniszczeń w celu określania priorytetowych inwestycji dotyczących napraw i odbudowy, a także bieżących prac w zakresie handlu i logistyki – nadzwyczajny projekt, który pozwoli na podjęcie napraw infrastruktury drogowej i kolejowej zniszczonej w wyniku działań wojennych. Przewiduje się wypłacenie w 2023 r. kwoty sięgającej 100 mln dolarów amerykańskich. Trwają rozmowy na temat renowacji infrastruktury kolejowej i logistyki multimodalnej w Rumunii i Republice Mołdawii, prowadzącej do granicy z Ukrainą, celem wzmocnienia krytycznego eksportu i importu Ukrainy oraz stworzenia podstaw dla odbudowy.
Źródło: KE

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij