Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Agrifish w Brukseli
Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa odbyło się 11-13 grudnia 2022 r. w Brukseli. Najważniejszymi tematami spotkania w sprawach rolnych były: sytuacja na rynkach rolnych, plany strategiczne WPR, dobrostan zwierząt, zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin, oznaczenia geograficzne.

Sytuacja na rynkach rolnych

Ministrowie podsumowali sytuację rynkową w państwach członkowskich, zwłaszcza w świetle wojny Rosji z Ukrainą, która wywiera bezprecedensową presję i niepewność na rolników i rynki światowe. Powtórzyli, że wojna ma wpływ na wszystkie sektory, a producenci stoją w obliczu znacznego wzrostu cen energii i paliw oraz wielu wyzwań logistycznych. Ministrowie podkreślili również krytyczną sytuację dotyczącą przystępności cenowej nawozów oraz wpływ, jaki może to mieć na ogólne perspektywy zbiorów w przyszłym roku, gdyż wielu rolników prawdopodobnie ograniczy stosowanie nawozów. Ministrowie wymienili ponadto poglądy na temat możliwości wykorzystania rezerwy rolnej na rok 2023 i podkreślili wpływ wysokich cen żywności na konsumentów.

Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra stwierdził, że sytuacja na rynkach jest bardzo niestabilna i musimy być przygotowani na sytuacje kryzysowe. Poinformował, że Polska popiera wykorzystanie rezerwy kryzysowej na nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych.

 Ogromnym wyzwaniem będzie możliwość zabezpieczenia dostatecznej ilości nawozów mineralnych na potrzeby rolnictwa na sezon nawozowy 2022/2023. Trudno bowiem będzie zapewnić poziom dostaw nawozów na poziomie lat poprzednich  stwierdził wiceminister.

Plany strategiczne WPR 

Ministrowie wymienili poglądy na temat planów strategicznych w ramach WPR, zwłaszcza w kontekście wojny Rosji w Ukrainie i wyzwań, jakie stawia to przed sektorem rolnym. Ministrowie oświadczyli, że są gotowi wdrożyć plany krajowe do stycznia 2023 roku, przy czym pierwszy rok może być szczególnie trudny, zwłaszcza pod względem ustanowienia systemów kontroli i zapewnienia właściwego wdrożenia.

Wiceminister Krzysztof Ciecióra przypomniał, że polski plan strategiczny Komisja zatwierdziła w sierpniu tego roku. Pozwoliło to przyspieszyć prace nad przepisami krajowymi, które Polska chce przyjąć do połowy marca 2023 r. W czasie prac nad przepisami krajowymi Polska zidentyfikowała potrzebę pewnych korekt planu, które będą miały charakter techniczny i doprecyzowujący. Dodatkowo Polska analizuje, jakie mechanizmy i działania stabilizujące bezpieczeństwo żywnościowe w UE i globalnie mogą być podjęte w ramach różnych polityk unijnych. Zdaniem wiceministra potrzeba zmian polskiego planu strategicznego może pojawić się właśnie w związku z wpływem wojny na ceny energii i środków produkcji, a także na zmianę warunków prowadzenia inwestycji.

Dobrostan zwierząt

Ministrowie omówili ocenę obecnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt podkreślając znaczenie utrzymania wysokich standardów w hodowli zwierząt. Zgodzili się co do konieczności zmiany legislacji, która powinna być zgodna z najnowszą wiedzą naukową oraz wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Ministrowie podkreślili, że zmiany powinny być wprowadzane w taki sposób, by nie zagrozić dalszemu funkcjonowaniu rolników w Unii, z zachowaniem odpowiednio długich okresów przejściowych oraz zapewnieniem wsparcia finansowego. Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra poinformował, że priorytetem dla Polski jest uwzględnienie w przyszłym prawodawstwie w zakresie dobrostanu zwierząt, odpowiednio długich okresów przejściowych, pozwalających na dostosowanie produkcji zwierzęcej w poszczególnych państwach członkowskich UE do nowych wymagań. Ocenił, że wyższe wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt będą prowadzić do wyższych kosztów prowadzenia produkcji zwierzęcej w UE.

 Stanowczo domagamy się objęcia towarów importowanych takimi wymaganiami w zakresie dobrostanu, jakimi obarczona jest produkcja zwierzęca w UE – podkreślił wiceminister.

Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin

Ministrowie zapoznali się z obecnym stanem prac nad rozporządzeniem w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Zdecydowana większość państw członkowskich wskazała na braki w ocenie wpływu w odniesieniu do produkcji rolno-spożywczej, cen żywności i zależności od importu z państw trzecich. Polska po raz kolejny wyraziła swoją negatywną ocenę projektu i oceniła, zawarte w nim propozycje stanowią istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej. Dodatkowo zwiększać będą uzależnienie unijnego systemu żywnościowego od importu.

– Polska oczekuje od Komisji Europejskiej przygotowania rzetelnej, pełnej i ilościowej oceny wpływu projektowanego rozporządzenia na produkcję rolną i bezpieczeństwo żywnościowe  stwierdził wiceminister.

Oznaczenia geograficzne

Ministrowie zapoznali się z aktualną sytuacją w obszarze prac nad projektem rozporządzenia w sprawie oznaczeń geograficznych i systemów jakości. Prezydencja poinformowała o przygotowanym raporcie z postępu prac, który identyfikuje znaczny postęp w wielu obszarach wskazując również te, które wymagają jeszcze pracy. Komisja planuje przyjąć stanowisko w marcu 2023 r., stąd kluczowe jest, aby Rada także wypracowała swoje do końca marca.

Źródło: MRiRW


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij