Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r., przedłożone przez MRiRW
KPRM opublikowała infromację ws. sprawozdania zawierającego wyniki monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w 2021 r. dotyczącej m.in. pomocy de minimis, która nie narusza konkurencji pomiędzy krajami UE. W dokumencie ujęte zostały w szczególności dane dotyczące wielkości, form i przeznaczenia pomocy publicznej oraz oceny udzielonej pomocy w sferze konkurencji.

Najważniejsze dane

 • W 2021 r. w sektorze rolnictwa udzielona została pomoc de minimis w wysokości 79 769 980 euro. 
 • Pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa wyniosła w 2021 r. 106 757 euro.
 • Pomoc publiczna w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w 2021 r. udzielona była w następujących formach:
  - dotacji;
  - ulg i zwolnień podatkowych;
  - pożyczek i kredytów udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;
  - poręczeń i gwarancji udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;
  - dopłat do oprocentowania kredytów bankowych;
  - zaniechania poboru podatku, odroczenia terminu jego zapłaty, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej;
  - umorzenia lub zaniechania poboru należności albo odraczania lub rozkładania na raty płatności należności stanowiących środki publiczne;
  - zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.
 • Poza pomocą de minimis w 2021 r. udzielona została pomoc publiczna w sektorze rolnictwa w kwocie 3 067 324 tys. zł.

 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij