Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny
Z udziałem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka oraz sekretarza stanu Ryszarda Bartosika i podsekretarza stanu Krzysztofa Ciecióry odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (KM PS WPR 2023-2027).

Tym samym został wykonany kolejny krok we wdrażaniu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Powołanie Komitetu Monitorującego

Komitet został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządzeniem nr 37 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Gremium Komitetu stanowią przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej i środowisk naukowych oraz strony społecznej i gospodarczej.

Pierwsze posiedzenie

W trakcie pierwszego posiedzenia KM PS WPR 2023-2027 przewidzianych do omówienia i podjęcia było łącznie 14 projektów uchwał, w tym uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego PS WPR 2023-2027.

KM PS WPR 2023-2027 wspiera monitorowanie, wdrażanie i zarządzanie Planem.

Plan Strategiczny będzie realizował 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej oraz cel przekrojowy, jakim jest modernizacja sektora poprzez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami, a także cyfryzacją w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zachęcanie do ich wykorzystywania.

W ramach PS WPR 2023-2027 kontynuowane będzie: stosowanie m.in. uproszczonego systemu płatności bezpośrednich, płatności redystrybucyjnej (dodatkowej), płatności związanych z produkcją, czy też wsparcie dla młodych rolników, które jest podstawą ogólnej odnowy rolnictwa i zapewnienia mu rozwoju. Utrzymana będzie także inicjatywa LEADER, która ma charakter oddolny i w sposób wyjątkowy służy aktywizacji społeczeństwa i poprawie jakości życia na obszarach wiejskich. 

Nowe elementy Planu to m. in.:

  • silniejsze ukierunkowanie na klimat i środowisko;
  • nowy sposób wdrażania WPR: sprawdzanie rezultatów zamiast zgodności z przepisami UE; I filar jako element Planu Strategicznego;
  • zmiana tzw. zielonej architektury: wzajemna zgodność => warunkowość, płatności za zazielenienie => ekoschematy;
  • nowe możliwości interwencji sektorowych;
  • wzmocnienie roli postępu technologicznego i innowacyjności;
  • rosnąca waga doradztwa i nauki (AKIS).

Budżet Planu

PS WPR 2023-2027 realizowany będzie ze środków pochodzących z UE, na które składa się wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR.

Wydatki związane ze wsparciem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, dodatkowo współfinansowane będą ze środków krajowych. W ramach środków krajowych na ten cel planuje się przeznaczyć ponad 3,2 mld euro.

W sumie, środki na wsparcie polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich zaplanowane w PS WPR 2023-2027 wynoszą 25,2 mld EUR.

Źródło: MRiRW


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij