Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Dofinansowanie dla szkoleń w branży żywności wysokiej jakości. Z czym to się je?
Malejące zainteresowanie branżą wśród młodych ludzi, konieczność szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów czy wprowadzanie nowych, zaawansowanych technologii – to tylko niektóre z wyzwań stojących przed sektorem żywności wysokiej jakości. Biorąc pod uwagę wysoki odsetek (58%) pracowników tej branży niekorzystających w ciągu roku ze szkoleń i kursów zawodowych, sprostanie tym wyzwaniom może stanowić trud. Rozwój umiejętności, które pomogą w radzeniu sobie z nimi, można jednak podać pracownikom niemal na talerzu, a jest to możliwe dzięki dofinansowaniom przyznawanym za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ze wsparciem Funduszy Europejskich, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Według danych ZUS, w 2020 r. branżę żywności wysokiej jakości tworzyło niemal 12 tys. przedsiębiorstw i ponad 336 tys. pracowników. Jednocześnie, jak wykazał raport „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Branża żywności wysokiej jakości”, 58% pracowników, w ciągu roku poprzedzającego badanie, nie uczestniczyło w żadnej formie szkoleń i kursów. A jest w czym się szkolić – technologia żywności to m.in. wciąż nowe rozwiązania produkcyjne (automatyzacja, robotyzacja), coraz bardziej świadomi i wymagający klienci (nastawienie na ekologię i wysoką jakość produktów) czy potrzeby dostosowania sprzedaży do współczesnych oczekiwań rynku (e-handel). W rozwijaniu umiejętności i kompetencji pracowników pomóc może wsparcie, jakie zapewnia program szkoleniowo-doradczy „Kompetencje dla sektorów 2”, finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).


Konkurs „Kompetencje dla sektorów 2” realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a oferta programu skierowana jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie – wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji – przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.


Program skierowany jest do firm planujących przeszkolić pracowników, które spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej i zobowiązują się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia. Wnioski można składać jeszcze w przyszłym roku - rekrutacja trwa do 31 marca 2023 r.


Wśród tematów szkoleń zawartych w ofercie znajdują się m. in.:

 • Zarządzanie i organizacja pracy pracowników w przemyśle spożywczym
 • Planowanie i logistyka w procesie produkcji żywności
 • Wykorzystywanie systemów wspomagania komputerowego w produkcji żywności
 • Organizacja zaopatrzenia zakładów produkcji żywności, w tym system oceny dostawców
 • Organizacja dystrybucji i sprzedaży produktów spożywczych Kontrolowanie i ocenianie jakości produktów spożywczych
 • Projektowanie nowych produktów spożywczych, w tym produktów z grupy żywności wygodnej i funkcjonalnej
 • Modyfikowanie składu i/ lub receptury istniejących produktów spożywczych
 • Projektowanie procesów technologicznych i sposobu pakowania żywności
 • Znakowanie i certyfikacja produktów spożywczych
 • Badanie potrzeb rynku żywnościowego w zakresie zaspokojenia oczekiwań konsumentów
 • Zapewnianie bezpieczeństwa w łańcuchu produkcji żywności
 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji żywności

Branża żywności wysokiej jakości mierzy się obecnie z licznymi wyzwaniami z różnych obszarów działalności. Jedną z nich jest trudność w pozyskaniu młodych pracowników, szczególnie w firmach specjalizujących się w przetwórstwie mięsa, ryb czy piekarnictwie. Rekomendacją autorów raportu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Branża żywności wysokiej jakości” jest położenie nacisku na wzmacnianie atrakcyjności branży poprzez wdrażanie rozwiązań takich jak np. elastyczne godziny pracy, oferta ścieżek rozwoju czy motywacji pozapłacowych. Nie bez znaczenia jest też budowanie wizerunku firmy wśród potencjalnych pracowników. Wsparcie w pracy nad wszystkimi wspomnianymi rozwiązaniami znaleźć można w programie „Kompetencje dla sektorów 2”. Dzięki dofinansowaniom przyznawanym za pośrednictwem PARP przedsiębiorcy mogą dokształcić się, w jaki sposób zarządzać pracą w firmie oraz jak kreować jej pozytywny wizerunek. Zrealizowane dotychczas projekty wyróżnione w podobnych konkursach dowodzą, że szkolenia nie idą w las, a przyczyniają się do rozwoju firm, zapewniając szersze korzyści w dłuższej perspektywie czasowej. Pełny zakres szkoleń oraz więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie programu „Kompetencje dla sektorów 2”.


Dalsze infromacje: PARP


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij