Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Zielony Tydzień: rozmowy ministrów ds. rolnictwa o perspektywach współpracy
Na marginesie trwających w Berlinie targów Grüne Woche (Zielony Tydzień) wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk rozmawiał z ministrami ds. rolnictwa Armenii, Uzbekistanu, Gruzji oraz Kazachstanu o możliwościach rozwoju współpracy z Polską w dziedzinie rolnictwa.

Ze strony polskiej w spotkaniach wzięli udział także zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Małgorzata Gośniowska-Kola oraz dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MRiRW Dorota Białczak.

Rozmowy z ministrem gospodarki Armenii

Spotkanie zainicjowała strona polska. Z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem rozmawiał minister gospodarki Armenii Vahan Kerobyan, który jest odpowiedzialny również za sprawy rolnictwa.

Stanowisko strony polskiej

Wicepremier Kowalczyk przypomniał, że nasze państwa mają zawarte porozumienie o ogólnej współpracy rolniczej, memorandum weterynaryjne oraz list intencyjny dotyczący współpracy fitosanitarnej. Szef polskiego resortu rolnictwa wyraził nadzieję, że między państwami będzie możliwa płynna wymiana handlowa towarami rolnymi.

W tym punkcie głos zabrał zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski, który poprosił stronę armeńską o stanowisko dotyczące możliwości korzystania ze świadectw weterynaryjnych.

– Będziemy wdzięczni za wyjaśnienie, czy w eksporcie towarów pochodzenia zwierzęcego z Polski do Armenii można korzystać ze świadectw uzgodnionych między Unią Europejską a Armenią – powiedział polski minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił, że Polska jest zainteresowana rozwojem wzajemnie korzystnej współpracy w zakresie rolnictwa w tym handlu. Poprosił o informacje nt. zapotrzebowania Armenii na produkty rolno-spożywcze, podkreślając, że pomoże to w lepszym dostosowaniu polskiej oferty eksportowej.

Wicepremier Kowalczyk zauważył, że potencjał rozwoju współpracy w dziedzinie handlu rolno-spożywczego pomiędzy naszymi państwami jest duży, a dotąd niewykorzystany i wyraził nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy.

Stanowisko Armenii

Minister gospodarki Armenii Vahan Kerobyan zadeklarował pełną gotowość i chęć współpracy z Polską w kwestii rozwoju wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi oraz w pokonywaniu obecnych trudności. Poinformował, że w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących korzystania ze świadectw weterynaryjnych będzie kontaktował się z zastępcą głównego lekarza weterynarii Krzysztofem Jażdżewskim.

– Trzeba tworzyć mosty pokonujące bariery w rozwoju naszej wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi – podkreślił minister gospodarki Armenii.

Wymiana handlowa towarami rolno-spożywczymi z Armenią

Według danych z 10 miesięcy 2022 r. Polska wyeksportowała do Armenii towary rolne warte 13,1 mln euro (to wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. o ponad 158 proc.) – głównie: wodę, czekoladę i inne produkty zawierające kakao, produkty używane do karmienia zwierząt, chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka oraz przetwory.

Nasz import rolny z Armenii jest nieznaczny. Według danych z 10 miesięcy 2022 r. wyniósł on 1,9 mln euro (to wzrost o ok. 1,9 mln euro). Polska importowała głównie: przetwory, alkohol etylowy, napoje fermentowane i owoce suszone.

Rozmowy z Ministrem Rolnictwa Ubezkistanu

Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę ministra rolnictwa Uzbekistanu Aziza Voitova, w celu omówienia możliwości rozwoju polsko-uzbekistańskiej współpracy w obszarze rolnictwa.

Stronie polskiej zależało na omówieniu kwestii poszerzenia dostępu do rynku Uzbekistanu dla polskiego mięsa wieprzowego oraz uwzględnieniu przez Uzbekistan wszystkich zakładów zgłoszonych przez Inspekcję Weterynaryjną na liście zakładów prowadzonej przez stronę uzbecką.

Stanowisko strony polskiej

Wicepremier Henryk Kowalczyk wyraził nadzieję na zwiększenie wartości wzajemnej wymiany handlowej, które będzie możliwe, jeśli zostaną zniesione utrudnienia w dostępie do rynku.

– Liczę na wsparcie Pana Ministra w załatwieniu kilku spraw weterynaryjnych, o które postuluje Polska – powiedział szef polskiego resortu rolnictwa.

Wicepremier Kowalczyk potwierdził też zainteresowanie Polski udziałem w inauguracyjnym posiedzeniu grupy roboczej ds. współpracy rolniczej, planowanym wstępnie na luty 2023 r. w Taszkencie.

– Wnioskujemy o przywrócenie możliwości importu wieprzowiny i produktów wieprzowych z województwa kujawsko-pomorskiego, które nadal objęte jest restrykcjami importowymi, mimo że jest wolne od wirusa ASF – poinformował polski minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Stanowisko strony uzbeckiej

Na temat możliwości zniesienia restrykcji eksportowych Uzbekistanu dla polskiego mięsa rozmawiali zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski oraz jego odpowiednik z Uzbekistanu. Ustalili, że będą się kontaktować w celu rozwiązania problemów w dostępie polskiego mięsa do uzbeckiego rynku.

Minister rolnictwa Uzbekistanu Vahan Kerobyan podkreślił zainteresowanie współpracą z Polską w sektorze owocowo-warzywnym i sadowniczym. Zaproponował wzajemne wizyty przedstawicieli sektorów sadowniczych naszych państw. Zdaniem szefa resortu rolnictwa Uzbekistanu duży jest także potencjał rozwoju współpracy krajów w dziedzinie pszczelarstwa.

Potencjał rozwoju współpracy polsko-uzbeckiej

Wicepremier Kowalczyk poinformował, że KOWR deklaruje gotowość wspierania rozwoju handlu zagranicznego między państwami.

Strony rozmawiały także o cyfryzacji w rolnictwie i zgodziły się, że warto podjąć współpracę również w tej dziedzinie, korzystając z dorobku polskich instytutów naukowych.

– Będziemy wdzięczni za informacje o zapotrzebowaniu Uzbekistanu na produkty rolno-spożywcze, w celu dostosowania naszej oferty eksportowej – powiedział szef polskiego resortu rolnictwa.

Memorandum o współpracy między Polską a Uzbekistanem

Podczas spotkania strony podpisały wynegocjowane pomiędzy naszymi ministerstwami memorandum w sprawie współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz polsko-uzbekistańskiej grupy roboczej. Państwa zgodziły się, że jest to wstęp do dalszego rozwoju współpracy.

– Najwyższy czas, aby zastąpić zawarte ponad 20 lat temu bilateralne porozumienie rolnicze. Mam nadzieję, że zawarcie memorandum będzie silnym impulsem do lepszego wykorzystania potencjału naszej współpracy – zarówno jeśli chodzi o współpracę naukową, jak i handel. Szczegóły, jak tę współpracę będziemy chcieli realizować, mogłyby zostać omówione podczas pierwszego posiedzenia polsko-uzbekistańskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa w pierwszej połowie tego roku – powiedział wicepremier Kowalczyk.

Wymiana handlowa towarami rolno-spożywczymi z Uzbekistanem

W okresie styczeń – październik 2022 r. wartość eksportu do Uzbekistanu wyniosła ok. 29,4 mln euro (to wzrost o 23 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2021 r.). Podobnie jak w latach poprzednich Polska eksportowała do Uzbekistanu przede wszystkim mięso i jadalne podroby z drobiu. Pozostały towary to produkty do karmienia zwierząt, skrobie, inulina, warzywa przetworzone i zakonserwowane (mrożone), jabłka, ekstrakt słodowy oraz bydło żywe.

W okresie styczeń – październik 2022 r. wartość importu z Uzbekistanu wyniosła 4,1 mln euro, co oznacza wzrost o 13 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. Polska importowała głównie: winogrona, świeże lub suszone, rośliny i ich części, warzywa świeże lub schłodzone, melony, arbuzy świeże.

Polsko-uzbekistańska wymiana handlowa towarami rolno-spożywczymi ma potencjał dalszego rozwoju.

Rozmowy z Ministrem Rolnictwa Gruzji

Spotkanie wicepremiera Henryka Kowalczyka z ministrem rolnictwa Gruzji Otarem Shamugią odbyło się z inicjatywy strony gruzińskiej. Rozmówcy podkreślili, że nasze państwa mają bardzo przyjazne relacje. Minister Shamugia ponadto poinformował o proeuropejskich dążeniach Gruzji. Zadeklarował podjęcie działań w celu dostosowania gruzińskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej. Strony zgodnie potwierdziły wolę współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Rozmowy z Ministrem Rolnictwa Kazachstanu

Spotkanie wicepremiera Henryka Kowalczyka z ministrem rolnictwa Kazachstanu Jerbołem Karaszukejewym odbyło się z inicjatywy strony polskiej. Polsce szczególnie zależało na przedstawieniu postulatów dotyczących dostępu do rynku Kazachstanu dla polskiego drobiu, mięsa wołowego oraz ustaleniu warunków eksportu bydła.

Stanowisko strony polskiej

W tym punkcie wicepremier Kowalczyk oddał głos zastępcy głównego lekarza weterynarii, Krzysztofowi Jażdżewskiemu. Przedstawił on postulaty:

  • zniesienia przez Kazachastan ograniczeń w imporcie m.in. drobiu, jaj wylęgowych, produktów drobiowych, pasz i dodatków paszowych dla drobiu z obszarów nieobjętych restrykcjami z uwagi na wystąpienie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
  • zniesienia przez Kazachstan zakazu importu bydła, mięsa wołowego, produktów wołowych, pasz i dodatków paszowych dla zwierząt gospodarskich z województwa dolnośląskiego;
  • potwierdzenia przez Kazachstan, że przy eksporcie bydła hodowlanego i użytkowego do Kazachstanu będzie możliwe stosowanie świadectwa zdrowia uzgodnionego między UE a Kazachstanem z towarzyszeniem załącznika do ww. świadectwa.

Stanowisko strony kazachskiej

Minister rolnictwa Kazachstanu, odnosząc się do postulatów zastępcy głównego lekarza weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego, zapowiedział, że skontaktuje się z nim jego odpowiednik z Kazachstanu w celu znalezienia rozwiązań.

Minister Karaszukejew wyraził chęć rozwijania współpracy państw, zwłaszcza w dziedzinach przetwórstwa owocowo-warzywnego i mleczarstwa.

Wymiana handlowa towarami rolno-spożywczymi z Kazachstanem

W okresie styczeń – październik 2022 r. wartość eksportu do Kazachstanu wzrosła o 43,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. Podobnie jak w poprzednich latach Polska eksportowała do Kazachstanu przede wszystkim jabłka, gruszki i pigwy, warzywa (świeże, przetworzone, zakonserwowane, mrożone) oraz przetwory spożywcze, bydło żywe i produkty używane do karmienia zwierząt.

W okresie styczeń – październik 2022 r. wartość importu wyniosła 71 mln EUR, co oznacza wzrost o 41,6 proc. Głównymi towarami importowanymi w tym okresie z Kazachstanu były: nasiona lnu, filety rybne i inne mięso rybie, pszenica i meslin, nasiona rzepaku i rzepiku, nasiona oleiste, nasiona słonecznika, kasze.


Źródło: MRiRW


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij