Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Połowie do PE: należy zwalczać uzależnienie i zapewnić przejście na zrównoważone i organiczne nawozy
Komisja Europejska i kraje UE powinny wspierać przejście na nawozy organiczne i zmniejszyć zależność od nawozów rosyjskich - twierdzą posłowie z komisji rolnictwa.

Projekt rezolucji przyjęty 38 głosami za, przy 7 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się, mówi, że wszystkie nawozy mineralne, poza tymi pochodzącymi z Rosji i Białorusi, powinny być nadal czasowo zwolnione z ceł importowych w celu ustabilizowania cen.

Posłowie podkreślają, że Rosja nadużywa swojej dominacji w dostawach gazu i wykorzystuje nawozy jako broń polityczną. Dalsze wykorzystywanie tych nawozów na wysokim poziomie grozi napędzaniem rosyjskich działań wojennych i wspieraniem innych autokratycznych reżimów - zauważają. Zdaniem posłów, uzależnienie UE od rosyjskich i białoruskich nawozów nie powinno być jednak zastępowane innymi nawozami importowanymi; nie powinno być też zagrożone przejście na niskoemisyjny europejski przemysł nawozowy.

Posłowie wzywają Komisję do opracowania długoterminowej Strategii Nawozowej UE oraz do przedstawienia Strategii Zrównoważonego Odżywiania Gleby UE do czerwca 2023 roku.

Krótkoterminowe działania na rzecz walki z kryzysem

Biorąc pod uwagę, że rezerwa kryzysowa nie jest wystarczająca do rozwiązania problemu rosnących kosztów nawozów, które skutkują wzrostem kosztów produkcji, europosłowie apelują do Komisji Europejskiej i krajów UE o wsparcie dla rolników do czasu ustabilizowania się rynku i pojawienia się alternatyw dla nawozów mineralnych.

Kolejne redukcje budżetu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) powinny zostać zrekompensowane w przeglądzie śródokresowym budżetu UE (wieloletnie ramy finansowe) - dodają europosłowie, argumentując, że UE powinna również poszukiwać innych sposobów finansowania działalności rolniczej poza WPR.

Produkty echoschematów i Renure mają zastąpić nawozy chemiczne

Aby rozwiązać sytuację nawozów, europosłowie wzywają kraje UE do znalezienia rozwiązań,

które skutecznie wykorzystują plany strategiczne WPR i - w tym kontekście - echoschematów promujących nawożenie organiczne.

Posłowie wnoszą również, aby organiczne alternatywy dla nawozów chemicznych, takie jak RENURE, które mogłyby zastąpić nawozy chemiczne bez powodowania dodatkowych emisji, zostały włączone w strefach wrażliwych na azotany powyżej progu, określonego w dyrektywie azotanowej.

Kolejne kroki

Projekt rezolucji w sprawie zapewnienia dostępności i przystępności cenowej nawozów będzie przedmiotem głosowania na jednej z najbliższych sesji plenarnych, prawdopodobnie w lutym.

Kontekst
Projekt tekstu jest odpowiedzią Parlamentu na komunikat Komisji z 9 listopada 2022 r. dotyczący niedoboru nawozów pogłębionego przez wojnę Rosji na Ukrainie.

Źródło: PE.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij