Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Egzamin kwalifikacyjny na rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych – 3 kwietnia br.
3 kwietnia 2023 r. planowane jest przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych. Egzamin odbędzie się w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Jak uzyskać uprawnienia

Uprawnienie rzeczoznawcy przyznaje się na wniosek kandydata skierowany do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wniosek wraz z wskazanymi poniżej załącznikami należy przesłać na adres:

Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

lub przez ePUAP:

GIS/skrytka lub GIS/SkrytkaESP

Do wniosku dołącza się:

 1. uwierzytelniony odpis dyplomu potwierdzający wykształcenie kandydata;
 2. dokumentację potwierdzającą posiadanie praktyki zawodowej:
  • 10-letnią praktykę zawodową w zakresie ukończonego kierunku studiów,
  • w przypadku osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku budownictwo w specjalności inżynieria budowlana, praktyka zawodowa powinna obejmować praktykę w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 3. informację określającą zakres uprawnienia, o którego przyznanie kandydat się ubiega;
 4. zaświadczenie o ukończeniu przez kandydata kursu przygotowującego do uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli kandydat ukończył taki kurs.

Kto może uzyskać uprawnienia

Uprawnienie rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych przyznaje się osobie, która:

 • ukończyła studia wyższe na kierunku architektura i urbanistyka lub inżynieria środowiska w specjalności inżynieria sanitarna albo na kierunku budownictwo w specjalności inżynieria budowlana,
 • posiada co najmniej 10-letnią praktykę zawodową w zakresie ukończonego kierunku studiów, 
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

Szczegółowe warunki, zakres i tryb przyznawania uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 1792).

Każdy wniosek o nadanie uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych wpływający do Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest rozpatrywany w sposób indywidualny oraz poddawany szczegółowej analizie pod kątem spełnienia wszystkich wymagań stawianych kandydatom na rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych.


Źródło: GIS


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij