Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Coraz bliżej otwarcia na polskie mięso rynków Korei Południowej i Wietnamu
Najważniejszym celem pobytu delegacji MRiRW w Republice Korei i Wietnamie były rozmowy nt. eliminacji barier dla eksportu polskiego mięsa do tych państw. Polskiej delegacji przewodniczył sekretarz stanu Lech Kołakowski. Towarzyszył mu główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk.

Ważnym aspektem wizyty było również wsparcie polskich hodowców bydła, świń i drobiu oraz producentów owoców miękkich uczestniczących w kampanii promocyjnej: Europa Pełna Smaków – tradycja i jakość, realizowanej w Seulu i Ho Chi Minh City. Istotną omawianą kwestią była także możliwość eksportu polskiego zboża na rynki tych krajów.

Wiceminister Lech Kołakowski przebywał w Republice Korei oraz Wietnamie 17-25 lutego 2023 r.

Rozmowy polsko-koreańskie

W Republice Korei delegacja polskiego resortu rolnictwa spotkała się z wiceministrem spraw zagranicznych Kang Jae-Kwon oraz wiceministrem rolnictwa, żywności i obszarów wiejskich Kim In-Joong.

Podczas spotkań z przedstawicielami koreańskiej administracji wiceminister Kołakowski wskazał na konieczność intensyfikacji współpracy w dziedzinie rolnictwa między Polską a Republiką Korei.

– Republika Korei jest dla Polski ważnym partnerem, z którym łączy nas strategiczne partnerstwo. Współpraca w sprawach rolnych powinna być równie ważnym i przynoszącym wymierne efekty elementem dialogu realizowanego przez nasze kraje jak kwestie obronności czy energetyki – podkreślił sekretarz stanu Lech Kołakowski.

Odnosząc się do trwających obecnie prac w zakresie eliminacji barier w handlu towarami rolnymi, wiceszef MRiRW wskazał na konieczność pilnego zakończenia procedur dostępowych, tak aby już wkrótce można było rozpocząć eksport drobiu, wieprzowiny oraz wołowiny z Polski do Korei. Wiceminister Kołakowski poprosił stronę koreańską o skrócenie tych procedur do niezbędnego minimum.

– Postęp w pracach nad otwieraniem rynku jest niezbędny dla dalszego rozwoju polsko-koreańskiej współpracy gospodarczej. Chcielibyśmy, aby polska żywność w coraz większym stopniu obecna była na rynku koreańskim. Jest ona nie tylko wyjątkowo smaczna, ale przede wszystkim bezpieczna, ponieważ jest wytwarzana wg wymagających norm obowiązujących w Unii Europejskiej – dodał wiceminister Kołakowski.

Sekretarz stanu wskazał ponadto, że potwierdzeniem wysokich standardów polskiej żywności jest eksport polskich towarów do blisko 200 krajów świata, m.in. na tak wymagające rynki jak USA czy Izrael.

Stanowisko Republiki Korei

Podczas spotkań z polską delegacją koreańscy rozmówcy potwierdzili gotowość do wzmacniania wzajemnych relacji w obszarze rolnictwa. Zadeklarowali też podjęcie działań w celu jak najszybszego zakończenia trwających procedur dostępowych.

Wychodząc naprzeciw polskim oczekiwaniom, 24 lutego 2023 r. władze koreańskie zaakceptowały wzory świadectw zdrowia dla mięsa wieprzowego i drobiowego eksportowanego do Republiki Korei. Eksport będzie mógł być realizowany po zatwierdzeniu polskich zakładów przez stronę koreańską.

Wizyta sekretarza stanu w MRiRW w Republice Korei wpisuje się w intensywny rozwój relacji dwustronnych z tym krajem. Ostatnia wizyta kierownictwa MRiRW w Korei odbyła się w 2014 roku.

Rozmowy z przedstawicielami administracji Wietnamu

Głównym tematem spotkań z wiceministrem rolnictwa Wietnamu Phung Duc Tienem oraz przedstawicielami Zgromadzenia Narodowego Wietnamu – posłami Nguyen Thi Mai Phuong oraz Nguyen Van Than – była kontynuacja uzgodnień dostępowych. Rozpoczęły się one w 2022 r., podczas I posiedzenia polsko-wietnamskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Od ubiegłego roku Polska odnotowała wyraźny postęp w pracach nad otwarciem rynku Wietnamu dla polskiej wołowiny oraz mięsa z gęsi i kaczek. Dziękując za dotychczasowe sprawne działania w tym zakresie, wiceminister Kołakowski wyraził nadzieję na jak najszybsze uzgodnienie świadectw weterynaryjnych dla tych gatunków mięsa. Wskazał także na potrzebę sprawnego przeprowadzenia ustaleń umożliwiających eksport borówki wysokiej z Polski do Wietnamu.

Zdaniem szefa polskiej delegacji poszerzenie asortymentu eksportowanych na rynek wietnamski polskich towarów rolno-spożywczych z pewnością pozytywnie wpłynie na rozwój współpracy handlowej, w tym na niwelowanie wysokiego ujemnego dla Polski salda wymiany produktami rolnymi z Wietnamem. W 2022 r. wyniosło ono 150 mln euro.

– To, co sprzyja rozwojowi naszej wymiany handlowej, to fakt, że oferty eksportowe obu krajów nie konkurują ze sobą, lecz są względem siebie komplementarne – zaznaczył wiceminister Kołakowski.

Stanowisko Wietnamu

Strona wietnamska potwierdziła intensywny dialog w sprawach rolnych z Polską, w tym znaczący postęp prac nad otwarciem rynku wietnamskiego. Jak wskazał wiceminister rolnictwa VN Phung Duc Tien, kolejne kroki i etapy prac w tym zakresie zostały zrealizowane.

Obecnie trwają uzgodnienia zapisów świadectw weterynaryjnych, na podstawie których polscy eksporterzy branży mięsnej będą mogli sprzedawać swoje produkty do Wietnamu.

Strona wietnamska zadeklarowała również gotowość rozwoju relacji na szczeblu eksperckim w obszarze akwakultury.

Możliwości eksportu zbóż z Polski

Istotną kwestią poruszoną przez wiceministra Lecha Kołakowskiego podczas wizyt w Republice Korei i Wietnamie była sprawa eksportu polskiego zboża na rynki tych krajów. Polska delegacja przekazała partnerom koreańskim i wietnamskim szczegółową ofertę w tym zakresie.

Wsparcie polskich przedsiębiorców

Rynki koreański i wietnamski cieszą się dużym zainteresowaniem polskich firm branży rolno-spożywczej. Obecność przedsiębiorców na wydarzeniach, organizowanych w ramach programu promocyjnego: Europa Pełna Smaków – tradycja i jakość, spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnych partnerów handlowych.

Udział delegacji MRiRW w tych wydarzeniach był okazją do zaprezentowania szerokiej oferty eksportowej polskich towarów rolnych oraz informacji nt. systemu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce nie tylko wśród grona potencjalnych importerów, lecz także w środowisku mediów.

Polska żywność na azjatyckich rynkach

Rynki azjatyckie są dla Polski bardzo perspektywiczne. Obecnie głównym odbiorcą polskiej żywności w tym regionie są Chiny. Na 2. miejscu znajduje się Wietnam, natomiast na 5. pozycji – Republika Korei. Otwarcie rynków tych krajów dla kolejnych polskich towarów pochodzenia zwierzęcego jest dużą szansą dla polskich hodowców zwierząt i przetwórców.

Wizyta sekretarza stanu Lecha Kołakowskiego w Republice Korei oraz Wietnamie jest wyrazem intensyfikacji działań polskiego resortu rolnictwa na rynkach azjatyckich.

W 2023 r. planowana jest m.in. organizacja przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa polskich stoisk narodowych na targach w Japonii, Republice Korei, Wietnamie, Singapurze oraz Hongkongu.


Źródło: MRiRW


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij