Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy w zakresie work-life balance
Sejm przyjął ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wdrożyć ma dyrektywę UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów – druk sejmowy nr 2932.

Senat zgłosił 45 poprawek, Sejm przyjął jedynie te o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. Nowelizacja oczekuje teraz na podpis Prezydenta, a po 21 dniach wejdzie w życie.

Krótkie podsumowanie tego co się zmieni w kodeksie pracy:

1. Prawo ojca do urlopu rodzicielskiego nie będzie uzależnione od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu. W ramach urlopu rodzicielskiego zostanie wprowadzona nieprzenoszalna jego część, w wymiarze do 9 tygodni, dla każdego z rodziców, a także 70-procentowy zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców. Od momentu złożenia wniosku o urlop macierzyński lub rodzicielski stosunek pracy będzie podlegał ochronie.

2. Pracownik będzie mógł korzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie krewnemu albo osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, wymagającej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

3. Zwolnienie od pracy "z powodu działania siły wyższej" do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia.

4. Dwie dodatkowe przerwy w pracy - pracownik będzie mógł skorzystać z drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli jego dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin pracy, a także z trzeciej, co najmniej 15-minutowej przerwy - przy ponad 16-godzinnym wymiarze czasu pracy.

5. Nowelizacja umożliwi szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy, w tym pracę zdalną, elastyczne rozkłady czasu pracy (ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, weekendowy system czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy i przerywany czas pracy) i pracę w niepełnym wymiarze czasu.

6. 8 lat - pracujący rodzice dziecka w tym wieku będą mogli nie zgodzić się na pracę w nadgodzinach lub delegacje. Będą mogli wnioskować o pracę zdalną.

7.  Pracownik, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo wystąpić (raz w roku) o zmianę rodzaju umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

8.  Znacznemu uszczegółowieniu objęta zostanie informacja do umowy o pracę.

9.  Wypowiadając umowę na czas określony pracodawca będzie miał obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia i skonsultowania zamiaru wypowiedzenia za związkami zawodowymi.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij