Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Parlament przyjmuje nowe przepisy, które pomogą w walce z wylesianiem na świecie
By walczyć ze zmianą klimatu i utratą bioróżnorodności, przedsiębiorstwa będą musiały pilnować, aby produkty sprzedawane w Unii nie prowadziły do wylesiania i degradacji lasów.

Zakazem nie będzie objęty żaden konkretny kraj ani towar. Przedsiębiorstwa będą jednak mogły sprzedawać produkty w Unii tylko wtedy, gdy dostawca produktu wyda tzw. oświadczenie o należytej staranności. Będzie ono potwierdzać, że produkt nie pochodzi z terenów wylesionych lub nie był przyczyną degradacji lasów, w tym niezastąpionych lasów pierwotnych, po 31 grudnia 2020 roku.


Zgodnie z wnioskiem Parlamentu przedsiębiorstwa będą musiały również sprawdzać, czy produkty te są zgodne z odpowiednimi przepisami kraju, w którym są wytwarzane. Wymóg ten dotyczy też praw człowieka oraz praw ludności rdzennej.


Produkty objęte przepisami

Nowymi przepisami objęto: bydło, kakao, kawę, olej palmowy, soję i drewno, a także produkty, które zawierają te towary, były nimi karmione lub zostały wytworzone z ich użyciem (takie jak skóra, czekolada i meble), tak jak w pierwotnej propozycji Komisji. W trakcie negocjacji posłom udało się dodać do wykazu gumę, węgiel drzewny, produkty z papieru drukowanego oraz kilka pochodnych oleju palmowego.


Parlament rozszerzył też definicję degradacji lasów. Obejmuje ona teraz przekształcanie lasów pierwotnych lub lasów naturalnie odnawiających się w plantacje leśne lub inne grunty zalesione.


Kontrole oparte na analizie ryzyka

W ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia Komisja, w oparciu o obiektywną i przejrzystą ocenę, sklasyfikuje kraje lub ich wybrane obszary jako terytoria niskiego, standardowego lub wysokiego ryzyka. Produkty z krajów niskiego ryzyka będą podlegać uproszczonej procedurze należytej staranności. Kontrolom będzie podlegać także część podmiotów gospodarczych w zależności od poziomu ryzyka danego kraju: 9% w przypadku krajów wysokiego ryzyka, 3% – krajów standardowego ryzyka i 1% – krajów niskiego ryzyka.


Przedsiębiorstwa będą zbierać właściwe informacje, na przykład współrzędne geolokalizacyjne. Dostęp do nich będą mieć odpowiednie organy unijne, które będą prowadzić kontrole przy pomocy narzędzi monitorowania satelitarnego i analizy DNA. W ten sposób będą sprawdzać, skąd pochodzą dane produkty.


Kary za nieprzestrzeganie przepisów będą proporcjonalne i odstraszające. Najwyższa grzywna będzie wynosić co najmniej 4% całkowitego rocznego obrotu w Unii podmiotu lub przedsiębiorstwa handlowego, które nie przestrzega przepisów.


Nowe prawo przyjęto 552 głosami za, przy 44 głosach przeciw i 43 wstrzymujących się.


Kolejne kroki

Tekst musi teraz zatwierdzić Rada. Następnie zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później.


Źródło: PE


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij