Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Nowe przepisy dotyczące oznaczeń geograficznych UE w celu ochrony produktów i producentów
W czwartek komisja rolnictwa przyjęła stanowisko w sprawie nowych przepisów dotyczących oznaczeń geograficznych UE w celu ochrony produktów rolnych wysokiej jakości.

46 głosami za, przy 0 wstrzymujących się, europosłowie z komisji rolnictwa przyjęli sprawozdanie w sprawie reformy unijnych zasad rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych (OG) dla wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych oraz systemów jakości dla produktów rolnych.


Ochrona w internecie i jako składniki


Aby lepiej chronić oznaczenia geograficzne w internecie, posłowie poparli przepisy gwarantujące, że wszystkie domeny nadużywające nazwy oznaczenia geograficznego będą automatycznie zamykane lub przydzielane grupie producentów, która używa oznaczenia zgodnie z prawem. W tym celu Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej  (EUIPO) powinien stworzyć system alarmowy monitorujący rejestrację nazw domen.


Zasadniczo producentom produktów przetworzonych należy zabronić stosowania oznaczenia geograficznego w nazwie ich produktu zawierającego składnik oznaczenia geograficznego, chyba że zezwoli na to grupa producentów.


Uproszczona procedura rejestracji


Aby zlikwidować biurokrację dla producentów, posłowie proponują skrócenie czasu rejestracji nowego OG przez Komisję z sześciu do pięciu miesięcy oraz ograniczenie okresu przedłużenia do maksymalnie trzech miesięcy, i to tylko w uzasadnionych przypadkach.


Posłowie dodają, że władze krajowe powinny rozpatrywać większość wniosków o zmiany w istniejących rejestracjach oznaczeń geograficznych bez konieczności ponownego sprawdzania ich przez Komisję, aby przyspieszyć procedurę zmian i zmniejszyć obciążenie pracą. Posłowie chcą, aby Komisja, posiadająca unikalną wiedzę rolniczą, nadal zarządzała systemem oznaczeń geograficznych, a nie EUIPO, jak zaproponowano w projekcie tekstu.


Wyjątkowa trwałość oznaczeń geograficznych


Komisja Rolnictwa uważa, że produkty rolne chronione oznaczeniami geograficznymi, dzięki długiej i różnorodnej tradycji, mają specyficzne, trwałe cechy. Posłowie proponują, aby producenci wyjaśniali swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy w sprawozdaniach dostępnych dla konsumentów na portalu UE.


Więcej praw dla grup producentów


Wreszcie posłowie do PE chcą, aby uznane grupy producentów – wyznaczone przez kraje UE i działające jako wyłączni przedstawiciele określonych oznaczeń geograficznych – otrzymały więcej obowiązków, takich jak ustanowienie minimalnych warunków używania nazw oznaczeń geograficznych lub nadzór nad uczciwym wykorzystaniem oznaczeń geograficznych. Uznane grupy producentów powinny również mieć możliwość otrzymywania obowiązkowych wkładów finansowych od wszystkich producentów towaru objętego OG.


Cytat


Po głosowaniu sprawozdawca Paolo De Castro (S&D, Włochy) powiedział: „Tak zwana gospodarka OG jest warta na poziomie UE prawie 80 miliardów euro. Nie jest to już tylko kwestia kulturowa dotycząca kilku krajów lub regionu, ale ma wyjątkowe znaczenie gospodarcze, społeczne i polityczne, tworząc wartość bez potrzeby jakichkolwiek funduszy publicznych. Dzięki temu rozporządzeniu wzmocnimy ten wyjątkowy unijny system, który jest coraz bardziej doceniany przez konsumentów europejskich i światowych, zwiększając ochronę, promocję i trwałość produktów z oznaczeniem geograficznym, które są uznawane na całym świecie za synonim doskonałości i jakości, dzięki pasji i know-how naszych rolników i producentów”.


Następne kroki


Sprawozdanie zostanie teraz poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu, prawdopodobnie podczas sesji w dniach 31 maja – 1 czerwca. Jeśli zostanie przyjęte, rozmowy z rządami UE będą mogły rozpocząć się, gdy Rada będzie gotowa.


Background

Oznaczenia geograficzne to prawa własności intelektualnej, które identyfikują produkty posiadające walory, właściwości lub reputację wynikające z czynników naturalnych i ludzkich związanych z miejscem ich pochodzenia. Oznaczenia geograficzne są chronione przez UE od lat 70. XX wieku. Obecnie unijny rejestr oznaczeń geograficznych zawiera prawie 3500 wpisów, co odpowiada wartości sprzedaży w kwocie 74,8 mld euro. Wartość sprzedaży produktu o chronionej nazwie jest często dwukrotnie większa niż w przypadku podobnych produktów bez certyfikatu. 

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij