Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Kontrolerzy przyjrzą się wsparciu unijnemu na rzecz rolnictwa ekologicznego
Unijny sektor rolnictwa ekologicznego szybko się rozwija – w ciągu ostatniej dekady powierzchnia użytków rolnych w ramach rolnictwa ekologicznego wzrosła niemal dwukrotnie, a popyt na produkty ekologiczne – ponad trzykrotnie. W 2020 r. wartość sprzedaży na unijnym rynku żywności i napojów ekologicznych wyniosła 45 mld euro, a UE osiągnęła drugi na świecie wynik pod względem spożycia produktów ekologicznych. Trybunał rozpoczął prace kontrolne w tej dziedzinie, aby ustalić, czy unijne wsparcie na rzecz rolnictwa ekologicznego zostało dobrze opracowane i prawidłowo wdrożone.

Rolnictwo ekologiczne wiąże się ze stosowaniem zrównoważonych praktyk rolniczych w ramach upraw i hodowli zwierząt, w związku z czym sektor ten jest kluczowy dla osiągnięcia przez Unię wyznaczonych celów klimatycznych i środowiskowych. Aby utrzymać żyzność gleby, skutecznie zwalczać szkodniki i choroby oraz promować zdrowie i dobrostan zwierząt gospodarskich, rolnicy ekologiczni opierają się na naturalnych środkach i procesach.


– Unia Europejska mierzy się z wyzwaniem, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego przy jednoczesnym zazielenianiu sektora rolnictwa oraz zmniejszaniu zanieczyszczeń i jego wpływu na środowisko. Podejście ekologiczne jest jednym ze sposobów, w jaki można uczynić rolnictwo bardziej zrównoważonym środowiskowo, a Unia ma w tej dziedzinie ambitne cele. By móc w pełni czerpać korzyści z praktyk ekologicznych, muszą one być objęte odpowiednim wsparciem, zarówno jeśli chodzi o finansowanie, jak i ogólne ramy polityczne. Kontrola Trybunału ma na celu zbadanie, czy takie wsparcie rzeczywiście jest dostępne oraz co można by zrobić lepiej, aby mieć pewność, że pieniądze podatników są należycie wydawane – powiedziała Keit Pentus-Rosimannus, członkini Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za tę kontrolę.


Zgodnie z danymi Eurostatu odsetek gruntów rolnych w UE przeznaczonych na rolnictwo ekologiczne wzrósł z 5,9% w 2012 r. do 9,1% w 2020. Od tego czasu, w ramach strategii „Od pola do stołu” oraz strategii na rzecz bioróżnorodności na okres do 2030 r., Komisja Europejska ustaliła, że do 2030 r. odsetek ten ma wynieść 25%.


Rolnictwo ekologiczne jest uregulowane i certyfikowane na poziomie UE. Komisja wspiera jego rozwój głównie w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), która obejmuje również inne zrównoważone środowiskowo oraz neutralne klimatycznie praktyki rolnicze (zob. również sprawozdanie specjalne Trybunału 16/2021 dotyczące klimatu oraz WPR). Aby wesprzeć rolników w przyjmowaniu lub utrzymywaniu praktyk rolnictwa ekologicznego, w latach 2014–2022 Unia przeznaczyła na ten cel w ramach WPR 9,1 mld euro.


W ramach tej kontroli Trybunał zbada, czy ustanowione i wdrożone przez Komisję i państwa członkowskie ramy działań są skuteczne i odpowiednie, tzn. czy przyczyniły się one do zrównoważonego rozwoju rolnictwa ekologicznego i do realizacji związanych z nim celów. Oprócz prac kontrolnych przeprowadzonych w Komisji Trybunał wybrał do kontroli cztery państwa członkowskie (Włochy, Austrię, Polskę i Rumunię). Publikację sprawozdania z kontroli zaplanowano na za około rok.


Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij