Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Wprowadzanie do obrotu i oznakowanie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – wyniki kontroli w I kw. 2023 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki planowych kontroli w zakresie wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, przeprowadzonych w I kwartale 2023 r.

Kontrole przeprowadzone zostały na terenie całego kraju, z wyłączeniem WIJHARS w Lublinie, na poziomie sprzedaży detalicznej oraz gastronomii.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym sprawdzenie, czy oznakowanie, reklamy i sposób prezentowania materiału lub wyrobu nie wprowadzają konsumenta w błąd.


Skontrolowano 81 podmiotów (301 partii produktów), w tym: 59 sklepów detalicznych (223 partie) oraz 22 podmioty gastronomiczne (78 partii). Nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 8 podmiotach, co stanowi 9,9 % podmiotów kontrolowanych, w tym w 6 sklepach oraz 2 podmiotach gastronomicznych. Łącznie zakwestionowano 32 partie różnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (10,6 % partii skontrolowanych), w tym w zakresie:

- znakowania - 24 partie (8,0 % partii skontrolowanych),

- wprowadzania do obrotu - 16 partii (5,3 % partii skontrolowanych).


Kontrola materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością po raz pierwszy objęła swoim zakresem punkty gastronomicznie - stwierdzono nieprawidłowości w przypadku 10,3 % skontrolowanych partii produktów. Natomiast odsetek partii z nieprawidłowościami na poziomie sklepów wyniósł 10,8 %.


Prawidłowość znakowania

W zakresie znakowania skontrolowano 301 partii materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z czego zakwestionowano 24 partie (8%), w tym: 20 partii w sklepach i 4 partie w gastronomii. Najczęściej występujące nieprawidłowości, jakie odnotowano, to:

  • brak informacji „do kontaktu z żywnością” lub szczególnych wskazówek dotyczących ich używania;

  • brak specjalnych zaleceń, których należy przestrzegać w celu ich bezpiecznego i właściwego używania;

  • podanie w języku obcym nazwy produktu (w tym brak nazwy w języku polskim);

  • brak wymaganych informacji o nazwie lub nazwie handlowej oraz adresie lub siedzibie producenta, przetwórcy lub sprzedawcy odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu i mającego siedzibę w UE;

  • brak oznakowania lub oznaczenia identyfikacyjnego zapewniającego możliwość śledzenia drogi materiału i wyrobu, o których mowa w art. 17 rozporządzenia 1935/2004.

W przypadku 1 podmiotu, stwierdzono słabe uwidocznienie cen produktów, w związku z czym przekazano stosowną informację do Inspekcji Handlowej.


Gastronomia

W przypadku gastronomii stwierdzono następujące nieprawidłowości:

  • brak informacji „do kontaktu z żywnością” lub tożsamego symbolu – 2 partie,

  • brak wymaganych informacji o nazwie lub nazwie handlowej oraz adresie lub siedzibie producenta, przetwórcy lub sprzedawcy odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu i mającego siedzibę w UE – 2 partie.

Deklaracja zgodności lub inna odpowiednia dokumentacja

Sprawdzano przestrzeganie obowiązku posiadania pisemnych deklaracji potwierdzających spełnienie określonych wymagań dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Nieprawidłowości stwierdzono w 6 partiach wyrobów ceramicznych w 3 podmiotach detalicznych.


Właściwe użytkowanie produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w podmiotach pełniących rolę użytkownika

Łącznie skontrolowano 38 podmiotów, które pełniły funkcję użytkownika materiałów i wyrobów, a więc doprowadzały do kontaktu kontrolowanego materiału i wyrobu z żywnością.


Kontrolą objęto 110 partii produktów, w tym: 76 w punktach gastronomicznych oraz 34 w sklepach. Nieprawidłowość stwierdzono w 4 partiach w podmiocie gastronomicznym.


Stwierdzono brak dokumentacji uzupełniającej, która powinna być uzyskana od dostawcy. Właściciel podmiotu nie okazał dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dla badanych produktów.


Weryfikacja identyfikowalności – możliwości śledzenia partii w łańcuchu dostaw


W większości kontrolowanych placówek handlu detalicznego i podmiotach gastronomicznych na podstawie przedstawionych dokumentów możliwe było dokonanie identyfikacji towarów i ustalenie źródeł ich pochodzenia (identyfikacji dostawców, importerów, producentów). Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 8 partii (3,6% zbadanych partii) produktów w podmiotach detalicznych - brak dokumentacji dostawy wyrobów co wiązało się z brakiem możliwości określenia zakupionej ilości towaru.


Źródło: GIJHARSDodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij