Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Jakość handlowa mięsa drobiowego - wyniki kontroli w I kw. 2023 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki planowych kontroli w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego w I kwartale 2023 r.

Kontrole przeprowadzone zostały na terenie całego kraju na etapie produkcji. Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej mięsa drobiowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta. Sprawdzono również znakowanie tych produktów na zgodność z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS). Choć jakość handlowa mięsa jest regularnie kontrolowana przez IJHARS to nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 23 podmiotów.


Skontrolowano łącznie 65 podmiotów produkujących mięso drobiowe z kurczaków i indyków w zakresie:

  • cech organoleptycznych – 99 partii mięsa o łącznej masie 235,2 ton,

  • parametrów fizykochemicznych – 81 partii mięsa o łącznej masie 260,9 ton,

  • znakowania – 112 partii mięsa o łącznej masie 242,9 ton.


Cechy organoleptyczne

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.


Parametry fizykochemiczne

Podczas kontroli wykryto zawyżoną zawartość wody w 18 próbkach pochodzących z 18 partii mięsa drobiowego - kawałków tusz kurczaków o łącznej masie 32,1 ton, co stanowi 22,2% z 81 partii skontrolowanych. Zawartość wody wchłoniętej była niezgodna z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008. Rozporządzenie to określa wartości dopuszczalne współczynnika W/RP, świadczące o zawartości wody wchłoniętej w badanej próbce mięsa drobiowego.


Znakowanie

Przeprowadzona kontrola w zakresie znakowania ze 112 skontrolowanych partii mięsa drobiowego z kurczaków i indyków wykazała nieprawidłowości w przypadku 10 partii mięsa o łącznej masie 22,0 t (co stanowi 8,9% skontrolowanych partii).


Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim: nieprawidłowej nazwy kawałków tusz drobiu (4 partie), podania w niewłaściwy sposób informacji o pochodzeniu produktu (2 partie), braku wskazania stanu termicznego mięsa, w którym było wprowadzane do obrotu (2 partie), braku numeru partii produkcyjnej (2 partie), braku informacji o klasie jakości mięsa na etykiecie (1 partia).


Znakowanie produktów: rolnictwo ekologiczne, chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG), gwarantowane tradycyjne specjalności (GTS)


Kontrolą w zakresie znakowania objęto 2 partie mięsa drobiowego, o łącznej masie 0,5 ton, pochodzącego z produkcji ekologicznej. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Podczas kontroli nie stwierdzono produktów oznaczonych chronioną nazwą pochodzenia, chronionym oznaczeniem geograficznym lub gwarantowaną tradycyjną specjalnością.


Kontrola procesu produkcji

W toku kontroli ustalono, że 6 podmiotów spośród 48 zobowiązanych do kontroli zawartości wody w tuszach drobiowych przeprowadzało te badania niezgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008, tj. z różną częstotliwością lub w niewłaściwy sposób.


Pozostałe wnioski z kontroli

We wszystkich sprawdzonych podmiotach warunki składowania wyrobów zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej produktów. W trakcie kontroli nie stwierdzono występowania zjawiska tzw. „podwójnej jakości” produktów, przeznaczonych na rynek krajowy oraz do innych krajów. Wśród skontrolowanych partii produktów ustalono, że 8 partii mięsa drobiowego o łącznej masie 22,0 t było prawidłowo oznakowanych informacją „Produkt Polski”. W oznakowaniu objętych kontrolą produktów nie umieszczano deklaracji odnoszących się do produktów wolnych od GMO oraz innych podobnych.


Zastosowane sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali 3 decyzje administracyjne wymierzające kary pieniężne na kwotę 112 000 zł za wprowadzenie do obrotu 3 partii mięsa drobiowego o łącznej masie 6,9 t o zawyżonej zawartości wody – zafałszowanego. Poza tym na osoby odpowiedzialne nałożono 9 mandatów karnych. Wszczęto 16 postępowań administracyjnych oraz wydano 8 zaleceń pokontrolnych.


Źródło: GIJHARSDodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij