Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Najnowsza wersja międzynarodowych norm higieny żywności i HACCP dostępna po polsku
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodzimych przedsiębiorców z branży spożywczej, gastronomicznej i handlowej, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przygotowała polskie tłumaczenie najnowszej, międzynarodowej edycji „Ogólnych zasad higieny żywności” z rozdziałem obejmującym system HACCP.

Wszyscy zainteresowani mogą znaleźć i bezpłatnie pobrać polską wersję tego dokumentu na stronie internetowej IJHARS. 


Obchodząca w tym roku swoje 20-lecie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pełni wiele ważnych funkcji, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jedną z nich jest sprawowana przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rola Punktu Kontaktowego Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych / Światowej Organizacji Zdrowia) dla Polski. Komisja ta, działająca nieprzerwanie już od 60 lat, opracowuje i aktualizuje międzynarodowe normy, wytyczne i kodeksy dobrych praktyk, zwane potocznie Kodeksem Żywnościowym, które wyznaczają standardy bezpieczeństwa i jakości żywności oraz żywienia na całym świecie, w tym także w Unii Europejskiej i w Polsce.


Jednym ze sztandarowych dokumentów opracowywanych i systematycznie rewidowanych, w ślad za postępem wiedzy naukowej, przez Komisję Kodeksu Żywnościowego jest właśnie wspomniane wcześniej opracowanie pt. „Ogólne zasady higieny żywności” (ang. General Principles of Food Hygiene) zawierające m.in. rozdział dotyczący słynnego systemu HACCP (czyli Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli).


Z satysfakcją zorganizowaliśmy i udostępniamy oficjalne polskie tłumaczenie najnowszej wersji dokumentu pt. „Ogólne zasady higieny żywności” wraz z rozdziałem obejmującym system HACCP, który został przyjęty przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w całości w 2022 r. Mamy nadzieję, że publikacja polskiego tłumaczenia tego dokumentu pomoże rodzimym przedsiębiorcom i specjalistom z branży spożywczej w jeszcze lepszym zarządzaniu jakością oraz bezpieczeństwem żywności na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego – mówi Przemysław Rzodkiewicz, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przyznając, że w ostatnich miesiącach bardzo wielu przedsiębiorców zwracało się do Inspekcji z zapytaniem o oficjalną, polską wersję językową wspomnianego dokumentu.


Jego publikacja będzie zatem wyjściem naprzeciw realnemu zapotrzebowaniu świata biznesu, w tym zwłaszcza przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej.


Ogólne zasady higieny żywności wraz z HACCP zostały opracowane przez ekspertów po to, aby chronić interesy konsumentów, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności. Stosowanie tych standardów pomaga więc w budowaniu dobrej marki żywności, ale pozwala też zapobiegać stratom i marnowaniu żywności. Faktem jest, że wspomniany dokument nakłada liczne obowiązki na przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej i gastronomicznej, ale jednocześnie daje im też niezbędny know how  i gotowe narzędzia do zastosowania – mówi prof. Danuta Kołożyn-Krajewska, ekspert ds. bezpieczeństwa żywności z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie.


Chociaż odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo żywności zdaje się leżeć przede wszystkim po stronie wytwarzających ją przedsiębiorców, to jednak eksperci przypominają, że w rzeczywistości wszyscy uczestnicy rynku – w tym także konsumenci – mają w tym zakresie pewną rolę do odegrania. 


„Skuteczne praktyki w zakresie higieny żywności są kluczowe dla uniknięcia niekorzystnych dla zdrowia ludzkiego i gospodarki konsekwencji chorób przenoszonych przez żywność, uszkodzeń ciała powodowanych przez żywność oraz psucia się żywności. Każdy, w tym producenci surowców, importerzy, wytwórcy i przetwórcy, podmioty prowadzące magazyny/logistykę żywności, osoby zajmujące się żywnością, detaliści i konsumenci, są odpowiedzialni za zapewnienie, że żywność jest bezpieczna i nadaje się do spożycia. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze powinny znać i rozumieć zagrożenia związane z produkowaną, transportowaną, przechowywaną i sprzedawaną przez nie żywnością, a także środki wymagane do kontroli tych zagrożeń istotne dla ich działalności, aby żywność docierająca do konsumentów była bezpieczna i nadawała się do spożycia” – czytamy we wstępie do omawianego wcześniej dokumentu.


Pełną wersję dokumentu znaleźć można pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/ijhars/ogolne-zasady-higieny-zywnosci-haccp-wersja-polska


Więcej informacji na temat IJHARS, Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, a także różnego rodzaju norm dla żywności można znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/ijhars, a także w mediach społecznościowych Inspekcji (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube).


Źródło: GIJHARSDodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij