Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Raport KE dot. prognoz strategicznych kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój i dobrostan
Na stronie Komisji Europejskiej opublikowany został raport dotyczący prognoz strategicznych.

Raport odnosi się do kluczowych wyzwań społeczno-gospodarczych i proponuje działania na rzecz zrównoważonej i neutralnej dla klimatu transformacji. Nacisk położony jest na nowy model gospodarczy skupiający się na dobrostanie ludzi i poszanowaniu środowiska. W raporcie zaleca się ustanowienie nowej europejskiej umowy społecznej, przesunięcie produkcji i konsumpcji w kierunku zrównoważonego rozwoju, dostosowanie budżetów publicznych do zrównoważonego rozwoju oraz zmianę przeznaczenia wskaźników politycznych i ekonomicznych w celu uwzględnienia zrównoważonego dobrostanu sprzyjającego włączeniu społecznemu.


Dążąc do transformacji w stronę modelu zrównoważonego, która obejmuje zarówno zrównoważony rozwój gospodarczy, jak i społeczny, UE musi zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami, takimi jak:

 • zmieniająca się sytuacja geopolityczna, która kształtuje opinię publiczną i postępowanie rządów na całym świecie, co utrudnia międzynarodową współpracę w kwestiach globalnych, takich jak zmiana klimatu czy transformacja energetyczna;
 • potrzeba nowego modelu gospodarczego, w którym kładzie się nacisk na dobrostan ludzi i środowiska naturalnego, oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów i przejście na bardziej zrównoważoną produkcję i konsumpcję. Nawet 75 proc. przedsiębiorstw w strefie euro jest w dużym stopniu uzależnionych od zasobów naturalnych. Zrównoważoność gospodarcza, społeczna i środowiskowa są ze sobą nierozerwalnie związane;
 • rosnące zapotrzebowanie na odpowiednie umiejętności na potrzeby zrównoważonej przyszłości. Duże znaczenie dla konkurencyjności UE będzie miała dostępność pracowników posiadających odpowiednie umiejętności techniczne i umiejętności miękkie: w przypadku 85 proc. przedsiębiorstw w UE brakuje obecnie pracowników posiadających kompetencje niezbędne do przeprowadzenia transformacji ekologicznej i cyfrowej;
 • transformacja w stronę modelu zrównoważonego wymaga bezprecedensowych inwestycji. Osiągnięcie tego celu będzie zależało od zapewnienia wystarczającego finansowania zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Dziesięć działań


Sprawozdaniu określono dziesięć obszarów, w których konieczna jest reakcja polityczna UE, aby głównym aspektem transformacji w stronę modelu zrównoważonego był w dalszym ciągu dobrostan ludzi i społeczeństwa:

 1. Zapewnienie nowej europejskiej umowy społecznej i odnowionej polityki społecznej, a także skupienie się na usługach społecznych wysokiej jakości.
 2. Pogłębienie jednolitego rynku, aby promować odporną gospodarkę o zerowej emisji netto, ze szczególnym uwzględnieniem otwartej strategicznej autonomii i bezpieczeństwa gospodarczego.
 3. Zwiększenie oferty UE na arenie międzynarodowej w celu zacieśnienia współpracy z kluczowymi partnerami.
 4. Wspieranie zmian w produkcji i konsumpcji na rzecz zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanie regulacji i rozpowszechnianie zrównoważonego stylu życia.
 5. Dążenie do „Europy inwestycji” przez podejmowanie działań publicznych mających pobudzić przepływy finansowe na potrzeby wspomnianych transformacji.
 6. Dostosowanie budżetów publicznych do zrównoważonego rozwoju za sprawą skutecznych ram podatkowych i wydatków publicznych.
 7. Dalsza zmiana wskaźników politycznych i gospodarczych w kierunku trwałego dobrobytu sprzyjającego włączeniu społecznemu, w tym przez dostosowanie PKB o różne czynniki.
 8. Zadbanie o to, by wszyscy Europejczycy mogli przyczynić się do transformacji i w tym celu zwiększenie uczestnictwa w rynku pracy i skupienie się na przyszłych umiejętnościach.
 9. Wzmocnienie demokracji i uczynienie ze sprawiedliwości pokoleniowej zasadniczego elementu kształtowania polityki, aby zwiększyć wsparcie dla przemian.
 10. Uzupełnienie ochrony ludności o „zapobieganie zagrożeniom dla ludności” przez wzmocnienie unijnego zestawu narzędzi w zakresie gotowości i reagowania.

Raport dostępny jest pod adresem: https://commission.europa.eu/document/f8f67d33-194c-4c89-a4a6-795980a1dabd_en


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij