Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Komisja ocenia gotowość państw UE spoza strefy euro do przyjęcia wspólnej waluty
Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z konwergencji za 2010 r. Oceniono w nim postępy w zakresie konwergencji poczynione przez państwa objęte derogacją dotyczącą członkostwa w strefie euro.

W ocenie uwzględniono światowy kryzys finansowy, który wpłynął na przebieg konwergencji nominalnej. Dziewięć państw członkowskich objętych tzw. „derogacją" dokonało nierównomiernych postępów na drodze do przyjęcia wspólnej waluty, a osiem z nich nie spełnia jeszcze wszystkich warunków przyjęcia euro. Z grupy tej wyróżnia się jednak Estonia, która dzięki determinacji i efektywnym staraniom rządu i obywateli, wyraźnie spełnia kryteria. Komisja uznała zatem, że Estonia spełnia kryteria przyjęcia wspólnej waluty i przedłożyła Radzie wniosek w sprawie przystąpienia tego kraju do strefy euro. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia euro przez Estonię podejmie w lipcu Rada ministrów finansów UE (ECOFIN) po uzyskaniu opinii Parlamentu Europejskiego i po poddaniu tej kwestii pod dyskusję na szczycie szefów państw i rządów, który odbędzie się w czerwcu.

„Estonia osiągnęła wysoki poziom trwałej konwergencji gospodarczej i jest gotowa na przyjęcie euro z dniem 1 stycznia 2011 r. Kraj ten zasługuje na uznanie za konsekwentne prowadzenie rozważnej polityki. Aby przyjęcie euro okazało się dla tego kraju sukcesem, Estonia musi kontynuować działania mające na celu utrzymanie ostrożnego kursu polityki budżetowej. Estonia musi również zachować czujność oraz zdecydowanie reagować na wczesnym etapie w przypadku wystąpienia oznak narastania zaburzeń równowagi makroekonomicznej lub utraty konkurencyjności. Kraj ten musi obecnie przyspieszyć praktyczne przygotowania, aby zapewnić sprawne przejście na nową walutę” – powiedział Olli Rehn, europejski komisarz ds. gospodarczych i walutowych.

Komisarz dodał również: „Ocena i wniosek w sprawie Estonii niosą również wyraźne przesłanie o strefie euro i dla całej UE. Podkreśla się w nich rolę euro w stabilizowaniu polityki średnioterminowej i potwierdza, że kontynuowanie starań politycznych i konsekwentne prowadzenie polityki stabilizacyjnej przynosi konkretne rezultaty."

Sprawozdanie obejmuje dziewięć państw UE: Bułgarię, Republikę Czeską, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Szwecję i Węgry. Zgodnie z Traktatem Komisja zobowiązana jest co dwa lata przedstawić na ten temat sprawozdanie. Na kryteria przyjęcia euro składają się cztery warunki dotyczące stabilizacji gospodarczej: sytuacja budżetowa, stabilność cen, stabilność kursu walutowego oraz konwergencja długoterminowych stóp procentowych. Warunki te muszą być spełniane w sposób trwały. Ponadto przepisy prawa krajowego dotyczące polityki pieniężnej muszą również pozostawać w zgodzie z Traktatem UE.

Żadne z (bez Estonii) ośmiu państw członkowskich poddanych ocenie w omawianym sprawozdaniu nie spełnia wszystkich kryteriów konwergencji dla przyjęcia euro.

(KE)


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij